STQARRIJA MILL-GVERN TA’ MALTA

PR220501

25/04/2022

B’konformità mal-parir tal-Avukat Ġenerali u tal-Kummissarju tal-Pulizija, il-Kabinett tal-Ministri llum iddeċieda li jagħti parir lill-President tar-Repubblika biex ma jilqax it-talba għall-proklama li għamlu fl-4 ta’ April 2022 is-Sur Alfred Degiorgio u s-Sur George Degiorgio.

Id-deċiżjoni tal-Kabinett mhux biss hija bbażata fuq il-parir tal-istituzzjonijiet relevanti, iżda hija meħuda wkoll fl-interess nazzjonali u fl-interess tar-retta amministrazzjoni tal-ġustizzja.​

FacebookTwitter
Skip to content