STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU

PR220856

24/06/2022

Il-Prim Ministru jattendi għal-Laqgħa bejn il-Mexxejja Ewropej u tal-Balkani tal-Punent, Kunsill Ewropew u Euro Summit

Matul il-jiem tal-Ħamis u l-Ġimgħa, fi Brussell, il-Prim Ministru Robert Abela pparteċipa f’laqgħa bejn il-Mexxejja Ewropej u dawk tal-Balkani tal-Punent, laqgħa tal-Kunsill Ewropew u Euro Summit.

Il-Kunsill Ewropew iddiskuta s-sitwazzjoni fl-Ukrajna, it-tkabbir u l-futur tal-Ewropa u kwistjonijiet ekonomiċi.

Il-Mexxejja Ewropej qablu li l-Ukrajna u l-Moldova jingħataw status ta’ kandidat fuq numru ta’ kundizzjonijiet, wara l-applikazzjoni tagħhom għas-sħubija tal-Unjoni Ewropea, filwaqt li l-Ġorġja tingħata dan l-istatus malli tilħaq ċertu kriterji elenkati mill-Kummissjoni Ewropea.

Fil-kuntest li fil-jum tal-Ħamis il-Mexxejja Ewropej kellhom laqgħa mal-Mexxejja tal-Balkani tal-Punent, il-Prim Ministru Malti saħaq li pajjiżna jappoġġja bi sħiħ l-aspirazzjonijiet politiċi Ewropej tal-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent.

Dwar l-Ukrajna l-Prim Ministru saħaq li Malta tibqa’ mħassba bis-sitwazzjoni u se tibqa’ tagħmel il-parti tagħha fil-kawża umanitarja.

Il-Prim Ministru Robert Abela saħaq li b’mod kollettiv, l-Unjoni Ewropea trid tisma’ u tindirizza t-tħassib taċ-ċittadini tagħha li qed jintlaqtu ta’ kuljum mill-effetti ta’ dan il-kunflitt.

“Is-sanzjonijiet huma għodda importanti u effettivi iżda rridu nindirizzaw is-sostennibiltà u l-impatt tagħhom,” irrimarka l-Prim Ministru.

Il-Prim Ministru semma effetti oħra tal-gwerra fl-Ukrajna, fejn f’pajjiżi fin-Nofsinhar, bħal fl-Afrika, jeżisti r-riskju ta’ persuni jmutu bil-ġuħ u instabilità politika.

Dawn ilkoll fatturi li jistgħu jwasslu għal żieda fl-immigrazzjoni irregolari.

Kien għalhekk li f’dan il-kuntest aċċenna fuq il-ħtieġa li l-Mexxejja Ewropej flimkien jindirizzaw l-effetti globali tat-tensjoni fil-Lvant tal-Ewropa, b’azzjonijiet strateġiċi favur is-sigurtà tal-ikel f’ċertu reġjuni.

Il-Prim Ministru Robert Abela pparteċipa wkoll fid-diskussjoni dwar kwistjonijiet ekonomiċi, u hawn qal li Malta tisħaq fuq kordinazzjoni fil-politika ekonomika tal-Unjoni Ewropea biex nassiguraw stabilità ekonomika li tibqa’ twassal għal prosperità.

Fil-Kunsill qamet diskussjoni dwar is-settur tal-enerġija, b’Malta taqbel li l-Unjoni Ewropea tesplora koperazzjoni ma’ msieħba internazzjonali oħra biex tilqa’ għall-impatt ta’ żidiet fil-prezzijiet tal-enerġija.

Dwar it-tema tal-Konferenza tal-Futur tal-Ewropa, il-Prim Ministru saħaq li wara li din ġiet fi tmiemha bi proċess konsultattiv maċ-ċittadini Ewropej, ħidmietna tibda biex nindirizzaw il-proposti mressqa ’l quddiem.

Hawn il-Prim Ministru nnota pożittivament li dak li dejjem aċċennat għalih Malta, jiġifieri li dak li jridu ċ-ċittadini mhux neċċessarjament jeħtieġ tibdil fit-Trattat preżenti tal-Unjoni, kienet il-konklużjoni tas-servizzi tekniċi tal-istituzzjonijiet Ewropej.

Il-Kunsill Ewropew iddiskuta l-Ewropa f’sens wiesa’, fejn id-diskussjonijiet saru dwar ir-relazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea mas-sħab tagħha fl-Ewropa, inkluż dwar kif jitrawwem id-djalogu politiku u jissaħħu s-sigurtà, l-istabilità u l-prosperità tal-kontinent Ewropew.

Dwar il-pjattaforma ta’ Ewropa f’sens wiesa’, il-Prim Ministru sostna li din hija opportunità għal Malta biex tkompli ssaħħaħ relazzjonijiet ma’ sħab strateġiċi barra l-Unjoni Ewropea, bħal ma hu r-Renju Unit.

Fil-jum tal-Ġimgħa kien hemm Summit tal-Euro fejn Malta appoġġjat id-dħul tal-Kroazja fiż-Żona Ewro mill-bidu tas-sena d-dieħla.

FacebookTwitter

Lorem Ipsum

Role

consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam. consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem Ipsum

Role

Skip to content