STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU

PR221101

25/08/2022

Il-Prim Ministru jżur il-Valletta Cruise Port

Il-Prim Ministru żar il-Valletta Cruise Port fejn iltaqa’ mat-tmexxija u l-ħaddiema fil-Port il-Kbir.

Il-Valletta Cruise Port jaħdem f’żona ta’ 48,000m2 li jinkludi wkoll dsatax-il maħżen ta’ żmien is-seklu 18 u li ġew rinovati u minnhom jiġi amministrat il-port.

L-industrija tal-cruiseliners tħalli ’l fuq minn €80 miljun fis-sena, bi ftit inqas minn nofs din iċ-ċifra hija nefqa diretta mill-passiġġiera tal-cruiseliners.

Illum il-ġurnata, il-Port il-Kbir mhuwiex biss port fejn fih jinżlu l-passiġiera imma huwa port ewlieni fejn fih għadd ta’ turisti jibdew u jispiċċaw btala minnu.

Waqt iż-żjara, il-Prim Ministru Robert Abela fisser ħidmet il-ħaddiema tal-Valletta Cruise Port bħala waħda importanti f’dan iż-żmien ta’ rkupru anki fil-qasam turistiku.

Fil-preżenza tal-Kap Eżekuttiv tal-Valletta Cruise Port Stephen Xuereb, il-Prim Ministru nnota l-ottimiżmu matul dan is-sajf fost l-operaturi turistiċi wara li wrew reżiljenza liema bħalha waqt pandemija.

Spjega kif pajjiżna issa qed jesperjenza ċifri li jqarrbu ferm lejn dawk ta’ qabel il-pandemija u rrimarka għall-fatt li pajjiżna qed jindirizza l-isfida tal-istaġjonalità hekk kif Malta hi meqjusa t-tieni l-aktar pajjiż fl-Unjoni Ewropea li tiġbed lejha turisti matul is-sena kollha.

Hawnhekk, is-Sur Xuereb sostna li din is-sena l-Valletta Cruise Port qed jistma li jilqa’ man-nofs miljun passiġġier u s-sena d-dieħla wieħed qed jara moviment akbar ta’ passiġġiera.

Il-Prim Ministru Robert Abela sostna li l-fiduċja minn dawk involuti fil-qasam turistiku twassalna biex ninvestu iżjed u ninċentivaw prijoritajiet ġodda fis-settur.

Hawn semma wkoll il-proġett tax-shore to ship, proġett ambjentali li se jfisser li t-tniġġis fl-arja li jikkawżaw il-bastimenti sorġuti fil-Port il-Kbir se jonqos b’90%.

Stephen Xuereb innota kif il-pandemija ġabet sfidi kbar lill-industrija tal-cruiseliners iżda Valletta Cruise Port jemmen bi sħiħ fil-futur tal-industrija u għalhekk qed jikkontribwixxi wkoll fi proġett ta’ arja nadifa fil-Port il-Kbir.

Innota wkoll kif għat-tieni sena konsekuttiva, Valletta Cruise Port ġie nominat bħala l-aqwa Cruise Terminal fl-Ewropa u jinsab ukoll nominat bħala l-aqwa Cruise Terminal fid-dinja f’dak li għandu x’jaqsam mas-sostenibbilità.

Jakkumpanja lill-Prim Ministru fiż-żjara kien hemm il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo.

FacebookTwitter
Skip to content