Stqarrija mill-Gvern ta’ Malta

PR230293

24/02/2023

Il-Gvern jirreferi għas-sentenza tal-Prim Awla tal-Qorti Ċivili li ngħatat illum mill-Imħallef Francesco Depasquale dwar il-konċessjoni tal-isptarijiet. 

Il-Gvern qed janalizza din is-sentenza, u f’kull eventwalità se jassigura li jħares l-interess nazzjonali, l-impjiegi tal-ħaddiema kollha, u s-servizzi kollha li l-pazjenti jieħdu mill-isptarijiet, li huma mertu tal-konċessjoni li dwarha ngħatat is-sentenza surriferita.

FacebookTwitter
Skip to content