Investiment fl-MCAST biex itejjeb l-esperjenza tal-istudenti u jżid l-opportunitajiet

PR230411

20/03/2023

Qabel bdiet il-laqgħa tal-Kabinett li saret illum fil-Kulleġġ Malti għall-Arti, ix-Xjenza u Teknoloġija, il-Prim Ministru Robert Abela, akkumpanjat mill-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima, żaru l-kampus u l-faċilitajiet li toffri l-MCAST f’Raħal Ġdid.​​

F’dan il-kulleġġ bħalissa qed isir investiment qawwi fl-infrastruttura edukattiva, li fost oħrajn se jbiddel u jimmodernizza l-kampus u l-ambjent edukattiv kemm għall-istudenti u wkoll għal-letturi u għall-edukaturi.

Milqugħ mill-Prinċipal u l-Kap Eżekuttiv tal-MCAST, il-Professur Joachim James Calleja, il-Prim Ministru Robert Abela żar diversi binjiet fil-Kulleġġ, fosthom iċ-Ċentru Marittimu, il-workshops fl-Istitut tal-Inġinerija u t-Trasport, is-sit ta’ kostruzzjoni tal-binja l-ġdida tal-Istitut tal-ICT u ċ-Ċentru tar-Riżorsi li kien inawgurat fi Frar tas-sena li għaddiet b’investiment ta’ €9.3 miljun u huwa parti minn proġett b’investiment ta’ madwar €32.8 miljun kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea li qed jara l-immodernizzar tal-kampus.

Matul iż-żjara, il-prim ministru seta’ jara l-ħajja attiva studenteska fi ħdan l-MCAST u ngħata informazzjoni dwar il-proġetti kollha li għaddejjin fi ħdan dan il-kulleġġ. F’din is-sena akkademika hemm total ta’ 10,137 student reġistrat fl-MCAST, li minnhom 7,056 huma studenti full-time u 3,081 part-time, u madwar 500 lettur.

Maż-żieda li qed tkun reġistrata fl-istudenti, l-MCAST għaddej b’titjib tar-riżorsi u l-aċċessibilità li huma prijorità għolja flimkien mal-impetu għal investiment kontinwu. Investiment li qed jara spazji ta’ tagħlim dinamiku li permezz tiegħu l-letturi u l-istudenti jistgħu jkunu ispirati biex jikkollaboraw u joħolqu xogħol innovattiv.

Ta’ kull sena l-prospett varat mill-MCAST qed ikollu żieda ta’ korsijiet biex jirriflettu kemm l-aspirazzjonijiet tal-istudenti prospettivi, imma wkoll b’rabta mal-bżonnijiet tal-industrija. Għal din is-sena akkademika il-prospett joffri 200 kors, b’żieda ta’ 9 korsijiet fuq il-prospett tas-sena akkademika li għaddiet, minn livell bażiku għal korsijiet fil-livelli ta’ Baċellerat u Masters. Il-kwalifiki vokazzjonali li joffri l-kulleġġ jinkludu element qawwi ta’ tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol biex l-istudenti jgawdu minn tagħlim prattiku f’diversi suġġetti, inklużi l-arti kreattiva, ix-xjenza applikata, l-inġinerija, is-servizzi fil-komunità, u l-informatika.

FacebookTwitter
Skip to content