Aktar investiment fil-qasam soċjali biex aktar professjonisti jassistu persuni vulnerabbli

PR230423

21/03/2023

Fil-Jum Dinji tal-Ħidma Soċjali, il-Prim Ministru Robert Abela żar l-uffiċini tal-Appoġġ fi Gwardamanġa u dawk tal-FSWS, il-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali, f’Santa Venera. Il-Prim Minsitru ltaqa’ wkoll mal-ħaddiema tal-linja telefonika nazzjonali li toffri l-appoġġ, in-numru 179. Huwa beda biż-żjara tiegħu fil-binja tal-Aġenzija Appoġġ fi ħdan l-FSWS fejn iltaqa’ mal-ħaddiema soċjali u professjonisti oħra fil-qasam soċjali fl-okkażjoni ta’ dan il-jum importanti li jirrifletti l-pjan ta’ ħidma qawwija li għandu l-gvern fil-qasam soċjali.

Flimkien mal-Kap Eżekuttiv tal-FSWS Alfred Grixti, il-Prim Ministru esprima l-apprezzament tiegħu għall-ħidma mwettqa mis-social workers mal-aktar nies vulnerabbli fis-soċjetà Maltija u nnota kif in-nefqa globali marbuta mas-soċjal kompliet tiżdied minn sena għal sena. Fil-fatt is-sena l-oħra l-investiment fl-FSWS kien jiżboq għal aktar minn €28 miljun, kważi erba’ darbiet aktar minn għaxar snin ilu. Wara ż-żjara fil-binja tal-Appoġġ, il-Prim Ministru żar ukoll dawk tal-FSWS f’Santa Venera, li din is-sena qed tfakkar il-25 sena mit-twaqqif tagħha u llum timpjega 948 impjegat li 80% huma ħaddiema soċjali u professjonisti oħra soċjali li jagħmlu xogħol dirett mal-persuni vulnerabbli li jiġu bżonn s-servizzi tagħha. 

Matul l-aħħar snin l-FSWS rat tkabbir kbir fl-għadd ta’ servizzi li toffri li huma ferm aktar ħafna mis-servizzi tal-ħarsien tat-tfal (child protection), kontra l-vjolenza domestika u l-abbuż tas-sustanzi u dipendenzi oħra li kienu t-tliet servizzi li kien hemm fil-bidu. Illum l-FSWS għandha preżenza f’bosta bliet u rħula madwar Malta u Għawdex pemezz ta’ għadd ta’ ċentri għall-familja fil-komunità. Dawn jinsabu fil-Belt, il-Birgu, il-Fgura, Marsaskala, Ħal Qormi, l-Imsida, il-Qawra, Ħal Kirkop, il-Mosta, ir-Rabat (Malta) ir-Rabat (Għawdex) u Marsalforn.

Ma’ dawn hemm is-servizzi fl-isptarijiet fejn hemm ħaddiema soċjali fl-Isptar Mater Dei, l-Isptar Monte Karmeli u l-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex, kif ukoll r-residenza San Vinċenz de Paul. Professjonisti oħra huma wkoll assenjati biex jagħtu servizz lil diversi entitajiet oħra tal-gvern li jaħdmu fil-qasam soċjali bħalma huma l-Aġenzija għall-Anzjanità Attiva, l-Awtorità tad-Djar u l-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin fost l-oħrajn. Preżenti matul iż-żjarat kien hemm ukoll il-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon.

FacebookTwitter
Skip to content