Il-Prim Ministru Robert Abela f’laqgħa mal-Kummissarju Ewropew responsabbli mill-Budget u Amministrazzjoni, Johannes Hahn, fil-Berġa ta’ Kastilja

PR230481

03/04/2023

F’laqgħa fil-Berġa ta’ Kastilja, il-Prim Ministru Robert Abela u l-Kummissarju Ewropew għall-Budget u Amministrazzjoni Johannes Hahn iddiskutew it-tħejjijiet biex issir evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu tal-budget tal-Unjoni Ewropea, magħruf bħala l-Multiannual Financial Framework (MFF).

Il-prim ministru ddeskriva din il-laqgħa bħala opportunità għall-Gvern Malti biex jisma’ l-pjanijiet tal-Kummissjoni Ewropea dwar dan, filwaqt li jispjega l-prijoritajiet ta’ pajjiżna għal dak li għandu x’jaqsam mal-infiq ta’ fondi Ewropej fis-snin li ġejjin.

Rigward id-diskussjonijiet dwar l-evalwazzjoni tal-MFF, il-Prim Ministru Robert Abela rrefera għall-ftehim milħuq f’Lulju 2020, bil-Gvern Malti dakinhar kien innegozja l-akbar allokazzjoni ta’ fondi Ewropej għal Malta, u spjega li minn dakinhar ir-realtajiet globali nbidlu, b’mod partikolari riżultat tal-gwerra fl-Ukrajna. Dan affettwa fost l-oħrajn il-prezzijiet tal-enerġija u tal-ikel.

Tenna l-importanza li jkun hemm aktar flessibbiltà biex jintużaw ukoll aktar fondi u jiġu indirizzati dawn ir-realtajiet, kif sar fuq livell nazzjonali, biex l-isfidi qed jerfagħhom il-gvern u mhux il-familji u n-negozji. Għal dak li għandu x’jaqsam ma’ kompetittività, il-prim ministru qal li Malta taqbel ma’ nefqa biex ikun hemm inċentivi f’setturi speċifiċi biex negozji fl-UE jkunu aktar kompetittivi, filwaqt li enfasizza l-importanza li dawn l-għajnuniet ikunu jilħqu s-supply chain kollha biex b’hekk ikunu jistgħu jibbenefikaw minnhom ukoll negozji ta’ daqs żgħir u medju.

Meta tkellem dwar il-livell amministrattiv tal-Kummissjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet Ewropej, il-Prim Ministru Abela saħaq dwar l-importanza li għal karigi għolja jkunu kkunsidrati bis-serjetà wkoll ċittadini li ġejjin minn pajjiżi żgħar bħal Malta.

FacebookTwitter
Skip to content