Il-garanzija għat-tfal trid tara l-ulied jimirħu fl-oqsma kollha

PR230603

27/04/2023

Daqskemm irridu ninvestu fl-edukazzjoni formali, irridu ninvestu fl-edukazzjoni informali u l-gvern se jibqa’ jieħu l-passi biex it-tfal kollha jkunu f’pożizzjoni li jiżviluppaw il-ħiliet kollha tagħhom. Dan kien il-messaġġ tal-Prim Ministru Robert Abela waqt żjara f’Theatre Lab Malta f’Ħaż-Żebbuġ, ċentru li joffri diversi workshops tad-drama, fosthom lit-tfal.​​

Il-prim ministru fisser li bil-garanzija għat-tfal li qed tkun implimentata, il-gvern irid jara li l-ulied kollha jkollhom l-istess opportunitajiet u tenna li l-investiment fis-settur artistiku huwa wieħed mill-għodda biex it-tfal jesprimu ruħhom aħjar u jiżviluppaw it-talenti tagħhom.

Waqt iż-żjara, fejn il-prim ministru ltaqa’ mal-artisti u mal-għalliema fis-settur tal-arti performattiva iżda anki ma’ bosta tfal, saħaq li se jibqgħu jissaħħu inċentivi li jtejbu l-kwalità tal-ħajja għall-familji u l-aċċess għal dawn l-attivitajiet. Hawn innota miżura tal-Budget fejn ġenituri ħaddiema li jibagħtu lil uliedhom għal attivitajiet extrakurrikulari se jibdew jaraw żieda fil-kreditu tat-taxxa li se jitla’ minn €100 għal €300. “Dan ukoll huwa investiment fil-familji tal-ħaddiema”, saħaq il-prim ministru.

F’Theatre Lab Malta, il-prim ministru seta’ jagħraf ix-xogħol li jsir mal-istudenti li mhux biss bit-taħriġ li jirċievu jtejbu l-ħiliet artistiċi tagħhom iżda jrabbu iżjed kunfidenza u jitgħallmu jaħdmu aktar fi grupp. Il-Prim Ministru Abela faħħar ħidmet ċentri artistiċi ta’ dan it-tip, li qed ikomplu anki jagħtu spinta lis-settur kulturali u artistiku f’pajjiżna, kontributur ieħor importanti fl-ekonomija ta’ pajjiżna.

Jakkumpanjaw lill-Prim Ministru Robert Abela fiż-żjara kien hemm id-Deputati tal-Gvern, Katya De Giovanni u Amanda Spiteri Grech.

FacebookTwitter
Skip to content