Ir-rieda li naraw lil Malta miexja ’l quddiem tgħaqqadna flimkien - Il-Prim Ministru Robert Abela waqt laqgħa maż-żgħażagħ

PR231065 

07/07/2023

Iħabbar passi importanti fis-settur tal-enerġija b’diskussjoni parlamentari l-ġimgħa d-dieħla  

Fil-Berġa ta’ Kastilja, il-Prim Ministru Robert Abela ddiskuta maż-żgħażagħ diversi suġġetti ta’ importanza nazzjonali. Fost is-suġġetti li tkellmu dwarhom kien hemm l-enerġija rinnovabbli, l-ambjent, in-nisa fil-politika, l-ippjanar u t-turiżmu fost l-oħrajn.

Meta kien qed jitkellem dwar sorsi alternattivi ta’ enerġija, il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li bil-għan li pajjiżna jibqa’ jiddiversifika s-sorsi ta’ enerġija tiegħu għal arja iktar nadifa u biex jintlaħqu l-miri tal-Unjoni Ewropea dwar l-enerġija nadifa, se tkun qed tinħareġ sejħa pubblika internazzjonali għal turbini tar-riħ u pannelli solari fuq il-baħar.

Dan flimkien mat-tieni interconnector u l-ftehim ta’ koperazzjoni konġunta mal-Libja dwar interconnector bi provvista ta’ enerġija rinnovabbli. 

Il-Prim Ministru Abela saħaq li l-ġimgħa d-dieħla l-Parlament se jiddiskuti l-Att fejn se nistabbilixxu żoni li jiffurmaw iż-Żoni Ekonomiċi Esklussivi, jiġifieri żoni barra mill-ibħra territorjali fejn pajjiżna jkollu ġurisdizzjoni fuqhom.

Dr Abela spjega li għal dawn iż-żoni mbagħad pajjiżna se joħroġ is-sejħiet pubbliċi għal ġenerazzjoni ta’ enerġija rinnovabbli.

Matul il-laqgħa tqajmu diversi suġġetti oħra miż-żgħażagħ li huma kandidati prospettivi għat-twaqqif tal-ewwel Youth Advisory Forum, fosthom is-saħħa mentali, l-ugwaljanza bejn is-sessi, l-intelliġenza artifiċjali, drittijiet ċivili u l-ippjanar.

Dwar din tal-aħħar, il-Prim Ministru saħaq li bit-twaqqif tal-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni, il-BCA, qed jiddaħħlu standards ġodda kif ukoll iktar infurzar, filwaqt li għall-ewwel darba qed tkun implimentata r-riforma tal-liċenzjar tal-kuntratturi. Kwistjonijiet oħrajn li tqajmu trattaw fost oħrajn riformi ġudizzjarji, it-trasport u l-anzjani.

Il-Prim Ministru Robert Abela rringrazzja liż-żgħażagħ talli ħadu l-ewwel pass u ssottomettew l-applikazzjoni tagħhom għall-Youth Advisory Forum filwaqt li saħaq li r-rieda tal-gvern u tagħhom li jaraw lil Malta miexja ‘l quddiem, tgħaqqadhom ilkoll flimkien.

Din il-laqgħa serviet ta’ opportunità għall-applikanti tal-Youth Advisory Forum li għandhom bejn is-sittax u l-ħamsa u tletin sena, li jsemmgħu leħinhom u jaqsmu l-aspirazzjonijiet tagħhom dwar Malta.

Eventwalment se jintgħażlu tmien applikanti biex flimkien mar-rappreżentanta tal-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ, Michaela Vassallo, jiffurmaw l-ewwel grupp tal-Youth Advisory Forum.

Ladarba jintgħażlu l-membri minn Kumitat tal-Għażla flimkien mal-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ, il-Youth Advisory Forum jibda jkollu laqgħat regolari mal-Prim Ministru għal terminu ta’ tmintax-il xahar li matulhom jagħtu pariri lill-gvern fuq liġijiet, strateġiji u pjanijiet li jkunu qed jiġu diskussi lokalment jew fuq livell internazzjonali.

Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm ukoll il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima, is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Keith Azzopardi Tanti, is-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali Andy Ellul u l-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ.​​

FacebookTwitter

Lorem Ipsum

Role

consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam. consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem Ipsum

Role

Skip to content