Is-sostenibbiltà, ir-reżiljenza ekonomika, u l-kompetittività huma t-triq ‘il quddiem għall-benefiċċju taċ-ċittadini tagħna – Il-Prim Ministru Robert Abela fis-Summit EU-CELAC fi Brussell

PR231135

18/07/2023

Is-saħħa tal-valuri komuni għandha twassalna għal aktar koperazzjoni bejnietna, u għal aktar opportunitajiet għall-benefiċċju taċ-ċittadini tagħna. Dan fi żmien fejn ninsabu f’salib it-toroq f’xenarju globali li nbidel b’mod sinifikanti, mill-aħħar Summit CELAC li sar tmien snin ilu, li qed iġib miegħu sfidi li affettwaw il-pajjiżi kollha. Biċ-ċavetta għal aktar soċjetajiet u ekonomiji robusti u reżiljenti hija l-bilanċ bejn is-sostenibbiltà, ir-reżiljenza ekonomika u l-kompetittività.

Dan qalu l-Prim Ministru Robert Abela fl-interventi tiegħu fis-Summit li laqqa’ 27 Mexxej tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ma’ Kapijiet ta’ Gvernijiet jew Rappreżentanti ta’ 33 stat tal-Amerika Latina u l-Karibew, imsejħa bħala CELAC fi Brussell. Matul dan is-Summit, il-Prim Ministru tenna li s-saħħa tar-rabtiet bejn il-pajjiżi, kemm f’relazzjonijiet bilaterali kif ukoll inter-reġjonali, u s-sħubijiet f’oqsma ta’ interess komuni għandhom iwasslu għal aktar opportunitajiet għall-benefiċċju reċiproku tal-pajjiżi tal-UE u dawn l-istati. B’kummerċ miftuħ, il-Prim Ministru Robert Abela qal li jippreżenta potenzjal b’saħħtu biex tiġi msaħħa r-relazzjoni kummerċjali u toħloq impjiegi ġodda, b’Malta tappoġġja ukoll il-ħidma tal-Unjoni Ewropea biex jissaħħu dawn ir-relazzjonijiet.

Fl-isfond ta’ dawn id-diskussjonijiet, il-Prim Ministru madanakollu sostna li t-tkabbir u l-irkupru ekonomiku għandhom jassiguraw li ma jħallux effetti mhux mixtieqa fuq l-ambjent billi jikkontribwixxu  għat-tibdil fil-klima, u li Malta bħala gżira u gżejjer oħra bħalha għandha  realtajiet speċifiċi li għandhom jiġu salvagwardjati. Bil-konsegwenzi tat-tibdil fil-klima kienu ukoll fuq l-aġenda ta’ Malta fil-Presidenza tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda. Hekk kif is-sostenibbiltà hija kruċjali għat-tranżizzjoni ħadra u diġitali, u din is-sħubija mġedda tassigura sforz akbar favur dawn it-tranżizzjonijiet. Dan f’linja ukoll mal-prijoritajiet tal-Gvern Malti li filwaqt li s-suċċess ekonomiku li għamilna fl-aħħar snin kien u għadu l-pedament tal-bidla pożittiva f’kull qasam tal-ħajja, qegħdin ninvestu f’Malta isbaħ b’investiment fl-ambjent ta’ pajjiżna, bil-kwalità tal-ħajja fiċ-ċentru ta’ ħidmietna.

Il-Prim Ministru kkonkluda li dan is-Summit kien wieħed ta’ importanza u b’sinifikat akbar fl-isfond tal-kuntest ġeo-politiku u qed juri kif relazzjoni b’saħħitha bejn il-pajjiżi mhux biss twassal għal aktar stabbiltà u paċi iżda tindirizza ukoll sfidi globali bħat-tibdil fil-klima u l-protezzjoni tal-ambjent kif ukoll tissalvagwardja d-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini. Għalhekk, dan huwa mument kritiku biex din is-sħubija tiġġedded u tissaħħaħ  biex jiġu indirizzati dawn l-isfidi.

FacebookTwitter

Lorem Ipsum

Role

consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam. consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem Ipsum

Role

Skip to content