Skejjel moderni u attrezzati għall-istudenti Maltin u Għawdxin

PR240187

07/02/2024

  • Il-Prim Ministru Robert Abela jżur l-iskola l-ġdida fl-Imsida li x-xogħlijiet fuqha daħlu fl-aħħar fażi

14-il proġett b’ investiment ta’ €173.5 miljun. Dawn huma l-proġetti ta’ infrastruttura edukattiva li dan il-Gvern qiegħed iwettaq biex jissarrfu f’esperjenza edukattiva tal-ogħla livell għall-istudenti Maltin u Għawdxin. 

Fosthom dawk fuq l-iskola l-ġdida tal-Imsida, li fi żjara l-Prim Ministru Robert Abela akkumpanjat mill-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima setgħa jara kif ix-xogħlijiet ta’ kostruzzjoni tlestew biex issa l-proġett daħal fl-aħħar fażi tiegħu. Bix-xogħlijiet kienu jinkludu t-twaqqigħ tal-iskola li kien hemm qabel biex isir il-bini ta’ skola ġdida fuq l-istess sit ta’ 10,000 metru kwadru li jinkludi wkoll żoni ta’ rikreazzjoni.

Il-Prim Ministru Robert Abela rrimarka li dan hu l-mod kif pajjiżna qed jibqa’ jipprovdi l-aqwa edukazzjoni, li hija l-bażi biex kull tifel u tifla f’pajjiżna jwettqu l-aspirazzjonijiet tagħhom. Irrefera wkoll li huwa b’dan il-mod li qegħdin insarrfu l-ekonomija Maltija li qed tingħata certifikat wieħed wara ieħor. Dan filwaqt li kien għalhekk dan il-Gvern irnexxielu jikseb rekord ta’ fondi Ewropej biex jitgawdew mill-familji Maltin u Għawdxin. Hu u jsemmi żewġ aspetti innovattivi ta’ dan il-proġett, fosthom l-outdoor classroom environment u l-ġonna vertikali, spjega li investimenti bħal dawn imorru lil hinn mill-binja innifisha iżda qegħdin jassiguraw l-aqwa ambjent li fih jistgħu jircievu l-edukazzjoni ulied pajjiżna.

Dan hu proġett li qed isir b’investiment ta’ madwar €24 miljun, parzjalment finanzjat mill-Pjan għall-Irkupru u r-Reżiljenza’ (RRP) tal-Unjoni Ewropea.

Min-naħa tiegħu l-Ministru Clifton Grima qal li dan il-proġett juri kemm Gvern Laburista minn dejjem ta prijorità lil dan is-settur tant importanti għal pajjiżna, is-settur edukattiv. Sostna li l-investiment li qed isir f’din l-iskola huwa investiment fit-tfal u fl-edukaturi tagħna.Bini edukattiv modern li fih l-istudenti mhux biss jieħdu l-edukazzjoni tagħhom, imma jieħdu wkoll gost jitgħallmu. Dan filwaqt li joffri spazji edukattivi moderni li fihom l-edukaturi qed isibu ambjent li jilqa’ għal dak kollu li titlob il-professjoni tagħhom.

L-iskola l-ġdida għandha madwar 40 klassi, 26 klassi normali u għadd ta’ klassijiet oħrajn għal suġġetti speċifiċi fosthom l-iżvilupp personali u soċjali, l-arti, il-mużika, ix-xjenza, il-litteriżmu, u l-etika. L-iskola se jkollha wkoll Ċentru għall-Ħarsien tat-Tfal, librerija pubblika u sala li tesa’ madwar 300 persuna. Il-librerija pubblika, is-sala u parti mill-ispazju rikreattiv se jkunu jistgħu jintużaw mill-komunità lokali wara l-ħinijiet tal-iskola. Taħt l-iskola hemm ukoll parkeġġ għal madwar 180 karozza fuq żewġ livelli.

Il-proġett jinkludi l-bini ta’ kumpless ġdid għall-Imsida Sea Scouts, bi spazju ta’ aktar minn 500 metru kwadru fuq barra u fuq ġewwa.

Għal din iż-żjara kien hemm ukoll preżenti s-Sindku tal-Imsida, Margaret Baldacchino Cefai, membri tal-Kunsill, il-Kap Eżekuttiv tal-Fondazzjoni għall-Iskejjel t’Għada Neville Young flimkien mac-Chairperson tal-istess Fondazzjoni Cory Greenland.

FacebookTwitter
Skip to content