L-innovazzjoni u s-sostenibbiltà għandhom ikunu fuq quddiem nett fl-investiment li jsir

PR230995

26/06/2023

Il-Gvern se jagħti appoġġ sħiħ lil dawk l-investituri li jifhmu li fit-tranżizzjoni ekonomika li għaddej minnha pajjiżna, jeħtieġ enfasi ikbar fuq l-innovazzjoni u l-kwalità. Kien dan il-messaġġ li wassal il-Prim Ministru Robert Abela meta kien mistieden jinawgura investiment ta’ Polidano Group, li kien jinkludi wkoll investiment li jieħu kunsiderazzjonijiet ambjentali. “Kull settur huwa importanti, iżda daqstant ieħor importanti li kull settur jifhem li l-prattiċi u l-prijoritajiet ta’ għaxar, ħames snin ilu, illum iridu jkomplu jinbidlu,” qal il-Prim Ministru.

L-investiment inawgurat kien jinkludi uffiċini ġodda u tagħmir li taw importanza l-effiċjenza tal-enerġija fl-użu tal-bini, għall-ħażna u r-riċiklaġġ tal-ilma u l-kontroll tal-emissjonijiet. “Li tinvestu €25 miljun fuq medda ta’ ftit xhur hija xi ħaġa pożittiva, li dak l-investiment ikkunsidra dawn l-aspetti hija xi ħaġa ferm isbaħ,” qal il-Prim Ministru Robert Abela. Il-Prim Ministru sostna li l-Gvern qed isaħħaħ ukoll il-qafas regolatorju biex jassigura standards ogħla. “Għax il-pajjiż ma jistax jieqaf jagħmel xogħlijiet biex intejbu l-infrastruttura, insebbħu t-toroq tagħna u nimmodernizzaw, imma dan kollu nistgħu dejjem nagħmluh aħjar. L-innovazzjoni u t-teknoloġija għandhom ikunu għodda importanti biex kull ċittadin iħoss li dak li qed isir, qed isir b’rispett lejh. Għalhekk nibqa’ nisħaq li kull investiment ta’ kwalità se jsib l-appoġġ tagħna,” saħaq il-Prim Ministru Abela.

Il-Prim Ministru spjega li l-entitajiet tal-Gvern għandhom wkoll inċentivi ċari għal din id-direzzjoni. L-iskemi eżistenti bħall-Invest, u għal kumpaniji iżgħar il-Microinvest, jinċentivaw il-bdil ta’ makkinarju biex ikun iktar nadif.  Filwaqt li skemi bħall-Energy Efficiency Investment Aid u Smart and Sustainable Scheme huma maħsuba biex anke l-operat, l-impjant u l-makkinarju jinbidlu għal dawk iktar effiċjenti u għalhekk jitnaqqas l-impatt ambjentali fuq l-operat b’inċentivi b’massimu ta’ €100,000 jew nofs l-ispiża għal kull proġett. Fl-aħħar snin il-Malta Enterprise tat ukoll inċentiv permezz ta’ skema ta’ bdil tal-makkinarju, li biha kienu investiti €4 miljun f’makkinarju iktar nadif fil-qasam tal-kostruzzjoni.

Il-Prim Ministru rrefera għall-proġett ta’ fabbriki newtrali għall-klima li żar u fisser kif dawn huma xhieda oħra ta’ kif setturi, li forsi meqjusa tradizzjonali, jistgħu jitwaħħdu b’mod tajjeb ma’ dak li rridu fid-dinja tal-lum. Il-Prim Ministru tenna li fl-eqqel tal-isfidi, dan il-pajjiż baqa’ miexi ‘l quddiem u hekk se jibqa’ jagħmel fiż-żmien li ġej. “Mhux talli rkuprajna, imma tlaqna niġru. Mela ibqgħu agħmlu kuraġġ biex tibqgħu tinvestu f’pajjiżna”, qal il-Prim Ministru lill-udjenza preżenti li kienet magħmula minn persuni minn oqsma differenti. “Meta tagħmlu dan kollu ħarsu lejn il-futur. Kunu innovattivi, tikkuntentawx b’dak li għamilna dejjem, imma ħossu fuq spallejkom intom ukoll il-piż ta’ x’tip ta’ Malta rridu nħallu lill-ġenerazzjonijiet futuri,” ikkonkluda l-Prim Ministru.

FacebookTwitter
Skip to content