STQARRIJA MILL-GVERN TA’ MALTA

PR220837

23/06/2022

Ħatra ta’ Aġent President ta’ Malta

Il-gvern se jkun qed jaħtar lill-Professur Frank Bezzina bħala Aġent President tar-Repubblika ta’ Malta. Il-ħatra tal-Professur Frank Bezzina se ssir għall-perjodu li matulu l-President ta’ Malta George Vella se jkun imsiefer.

Il-ħatra ta’ Frank Bezzina bħala Aġent President saret skont kif maħsub fl-Artiklu 49 tal-Kostituzzjoni. Il-Professur Bezzina hu Pro-Rettur tal-Università ta’ Malta u awtur ta’ diversi studji akkademiċi. Huwa wkoll visiting professor f’għadd ta’ universitajiet barra minn Malta.

Il-gvern irodd ħajr lis-Sinjura Dolores Cristina għad-drabi li tul l-aħħar snin serviet bħala Aġent President.

FacebookTwitter
Skip to content