STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU

PR221375

13/10/2022

Laqgħa ta’ qabel il-Budget maċ-Chamber of SMEs: il-Prim Ministru Robert Abela jisħaq li l-azjendi żgħar u medji jibqgħu l-mutur ta’ tkabbir ekonomiku

F’laqgħa ta’ qabel il-Budget mal-Kamra għan-Negozji Żgħar u Medji (Chamber of SMEs) fil-Berġa ta’ Kastilja, il-Prim Ministru Robert Abela saħaq li bħala gvern irridu nkomplu nemmnu fl-investiment u fis-sostenn tal-kapaċità produttiva ta’ pajjiżna.

Dr Abela qal li fi żmien fejn f’pajjiżi Ewropej oħra, in-negozji qed jiġu mwaqqfa milli jkomplu jaħdmu billi tinqatalhom il-provvista tal-elettriku minħabba kriżi fil-qasam tal-enerġija, Malta kisbet derogi biex l-intrapriżi jibqgħu jaħdmu mingħajr xkiel u f’pajjiżna qed jingħataw ukoll l-akbar sussidji fl-Ewropa fil-qasam imsemmi.

Il-Prim Ministru Abela qal li dan qed isir b’responsabbiltà u għaliex il-gvern jemmen li wara li tgħaddi l-kriżi tal-enerġija, in-negozji f’pajjiżna se jkunu f’qagħda li jieħdu l-opportunitajiet ta’ rkupru.

Il-Prim Ministru Robert Abela nnota r-reżiljenza tal-ekonomija Maltija u kif meta n-negozji sabu s-sostenn tal-gvern, dawn baqgħu kapaċi jilqgħu għall-isfidi bla preċedent.

“Quddiem kriżi internazzjonali, l-azjendi żgħar u medji sabu l-appoġġ u wrew li jistgħu jkunu dinamiċi ħafna u jibdlu l-isfidi f’opportunitajiet”, qal il-Prim Ministru Abela hu u jisħaq dwar il-ħtieġa li nkomplu niddiversifikaw l-ekonomija fejn l-intrapriżi żgħar u medji jibqgħu l-mutur ta’ tkabbir ekonomiku.

Il-President taċ-Chamber of SMEs Paul Abela rrikonoxxa l-għajnuna tal-gvern fl-elettriku, fil-fjuwil u fil-gass u nnota l-kisba tad-derogi biex Malta ma tesperjenzax tnaqqis fil-produttività.

Filwaqt li ġew ippreżentati numru ta’ proposti, iċ-Chamber of SMEs wasslet messaġġ favur is-sostenibbiltà fis-settur tax-xogħol.

Għal din il-laqgħa kien hemm preżenti wkoll il-Ministri Clyde Caruana, Silvio Schembri, Miriam Dalli, is-Segretarju Parlamentari Andy Ellul u d-Deputat tal-Gvern Chris Agius.

FacebookTwitter
Skip to content