Il-Prim Ministru Abela f’laqgħat mal-Prim Ministru Meloni f’Ruma

PR230924

15/06/2023

Ir-relazzjonijiet bilaterali bejn Malta u l-Italja, is-settur tal-enerġija u l-potenzjal tal-Mediterran, l-isfida tal-immigrazzjoni u d-diskussjonijiet fuq livell ta’ Unjoni Ewropea kienu t-temi ewlenin diskussi f’laqgħat li l-Prim Ministru Robert Abela kellu f’Ruma mal-Prim Ministru tal-Italja Giorgia Meloni.

F’kummenti wara l-laqgħat f’Ruma, il-Prim Ministru Abela saħaq li l-koperazzjoni tajba bejn iż-żewġ pajjiżi f’bosta oqsma tista’ tibqa’ tissaħħaħ. “Kif ġara fl-imgħoddi, il-koperazzjoni tagħna tista’ twassal għal opportunitajiet li minnhom igawdu ż-żewġ pajjiżi.”

Fuq quddiem nett il-Prim Ministru semma l-enerġija, il-fruntieri u l-immigrazzjoni, u tenna li l-progress, riżultat tal-laqgħat tal-lum, għandu jkompli b’laqgħat tekniċi bil-għan li jkun hemm ftehimiet li jkopru dawn l-oqsma.

Il-Prim Ministru tenna li ż-żewġ pajjiżi jaqsmu interessi komuni fir-reġjun, b’mod partikolari fis-settur tal-enerġija u għalhekk hija l-koperazzjoni li tista’ ġġib riżultati aqwa. Tenna li kawża tal-gwerra fl-Ukrajna, l-enerġija saret punt ta’ diskussjoni ewlieni u spjega kif dak magħruf bħala l-“Piano Mattei”, imniedi mill-Prim Ministru Meloni, huwa konformi mal-viżjoni ta’ Malta li wkoll temmen fl-importanza tal-koperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Afrika ta’ Fuq. Hawn il-Prim Ministru semma sistema ta’ interkonnessjoni mal-Afrika ta’ Fuq u l-benefiċċji tal-enerġija solari. “Qbilna ma’ tmien pajjiżi oħra li l-Mediterran għandu l-potenzjal li jsir iċ-ċentru ta’ investiment fl-enerġija rinnovabbli,” qal il-Prim Ministru b’referenza għal qbil fil-MED9 li ntlaħaq f’Malta ftit tal-ġimgħat ilu.

Il-Prim Ministru rrefera wkoll għat-tieni interconnector bejn Malta u l-Italja, u l-implimentazzjoni ta’ dan il-proġett importanti b’fondi Ewropej.

Tema oħra li tkellem dwarha l-Prim Ministru Robert Abela kienet il-migrazzjoni. “It-traffikanti tal-bnedmin qed jabbużaw mid-disperazzjoni ta’ tant nies fir-reġjun, u bħala membri tal-Unjoni Ewropea fuq il-fruntiera, aħna wkoll vittmi ta’ dan l-abbuż,” qal il-Prim Ministru, li tenna li din hi sfida tal-Ewropa kollha u mhux pajjiżi bħal Malta u l-Italja biss. Hawn il-Prim Ministru tkellem dwar kif waħda mis-soluzzjonijiet tibqa’ r-relazzjoni mal-pajjiżi ta’ tranżitu fejn ir-relazzjoni trid tkun waħda ta’ sħubija li ġġib benefiċċji għan-naħat kollha. Hawn faħħar inizjattiva li ttieħdet mat-Tuneżija u li tmexxiet ’il quddiem mill-President tal-Kummissjoni Ewropea bl-involviment tal-Italja u l-Olanda. “Għandna bżonn l-istess tip ta’ relazzjoni ma’ pajjiżi bħal Libja, fejn jeżistu tant opportunitajiet,” qal il-Prim Ministru.

B’rabta mad-difiża ssemmew temi bħal mhuma l-koperazzjoni fit-taħriġ u t-tagħmir.

Il-Prim Ministru rrefera wkoll għal diskussjonijiet fuq livell Ewropew b’enfasi fuq l-Economic Governance Review, u l-Multiannual Financial Framework, kif ukoll għad diskussjoni dwar it-tkabbir tal-Unjoni Ewropea.

“Biex inkomplu l-isforzi tagħna bil-għan li nsaħħu l-koperazzjoni bejn il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea mill-Mediterran, se nkun qed nilqa’ f’Malta s-summit t​al-MED9 f’Settembru, u nħares ’il quddiem li nilqa’ lill-Prim Ministru Meloni f’Malta,” qal il-Prim Ministru Abela.

F’Ruma, il-Prim Ministru kien akkumpanjat mill-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ Ian Borg, il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza Byron Camilleri, l-Ambaxxatur ta’ Malta għall-Italja Carmel Vassallo, u l-Kap tas-Segretarjat fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Glenn Micallef.

FacebookTwitter

Lorem Ipsum

Role

consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam. consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem Ipsum

Role

Skip to content