Inkomplu nwasslu għal tkabbir b’kundizzjonijiet ekwi fis-Suq Waħdieni – il-Prim Ministru Robert Abela f’Summit tal-Kunsill Ewropew ​​

PR231028

30/06/2023

“Jeħtieġ inkunu ggwidati minn prinċipji ċari biex nibqgħu nistimulaw tkabbir anki fuq livell Ewropew.” Kien dan il-messaġġ importanti li tkellem fuqu l-Prim Ministru Robert Abela f’Summit ta’ jumejn tal-Kunsill Ewropew li tlaqqa’ fi Brussell fil-jiem tal-Ħamis u l-Ġimgħa.

Il-Prim Ministru Robert Abela tkellem fuq prinċipji importanti meta għad-diskussjoni bejn il-Mexxejja Ewropej kien hemm il-kwistjoni tal-ekonomija. Il-Prim Ministru qal li l-Unjoni Ewropea trid tkompli ssaħħaħ il-kompetittività filwaqt li tassigura li n-negozji kollha fl-Unjoni Ewropea, anki dawk medji u żgħar, flimkien maċ-ċittadini, ikomplu jgawdu b’mod ġust mill-benefiċċji tas-Suq Waħdieni.

Dr Abela saħaq li l-kundizzjonijiet ekwi fis-Suq Waħdieni huma importanti fost l-oħrajn għal affarijiet bażiċi bħal aċċess mingħajr xkiel għal mediċini. Fil-fatt, b’insistenza ta’ Malta, konklużjoni mill-Kunsill Ewropew qed titlob li tħaffef in-negozjati dwar il-Pakkett tal-Farmaċewtika li ħejjiet il-Kummissjoni Ewropea, li fost l-oħrajn jaħseb biex il-kumpaniji li jipproduċu l-mediċini jiftħu l-aċċess għall-prodotti farmaċewtiċi tagħhom għall-pazjenti f’kull pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea. Dan ifisser li f’kuntest ta’ suq żgħir bħal dak ta’ pajjiżna, mistenni jiżdied l-aċċess għall-mediċini.

“Imbagħad għandek oqsma strateġiċi għas-suq tagħna u tal-Unjoni Ewropea bħall-iżvilupp ta’ prodotti teknoloġiċi innovattivi, bħall-investiment tal-ST Microelectronics li għadu kif ġie approvat mill-Kummissjoni Ewropea u li jħalli valur miżjud għoli fl-ekonomija tagħna”, sostna l-Prim Ministru hu u jkompli jisħaq fuq l-importanza tas-Suq Ħieles li jkompli jagħti l-opportunità lil Malta tkompli tikber f’oqsma diġitali bħall-gaming, settur li l-Gvern Malti kompla jseddqu b’leġislazzjoni li tipproteġi l-ġurisdizzjoni Maltija f’dan il-qasam.

Fi Brussell Dr Abela tkellem ukoll fuq il-ħtieġa tat-tisħiħ ta’ koperazzjoni ekonomika ma’ sħab internazzjonali differenti u semma wkoll il-ħidma importanti li trid issir dwar provvista ta’ enerġija nadifa bbażata fuq ir-rinnovabbli li tilqa’ għal sfidi futuri fis-settur kif urietna l-esperjenza tal-gwerra fuq l-Ukrajna. “Nemmnu fil-potenzjal tal-Mediterran li jkun ċentru ta’ enerġija nadifa,” sostna l-Prim Ministru Abela hu u jirrimarka wkoll għall-implimentazzjoni tal-Pjan REPowerEU, li wieħed mill-għanijiet tiegħu huwa li nkomplu niddiversifikaw fil-provvisti tal-enerġija.

Marbut mal-enerġija rinnovabbli, il-Prim Ministru rrimarka għal soluzzjonijiet ħolistiċi biex tiġi trattata l-problema tal-immigrazzjoni illegali. Innota l-ittra tal-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen li tamplifika dak li ilha tgħid Malta dwar koperazzjoni ekonomika ma’ pajjiżi fin-Nofsinhar tal-Mediterran anki dwar proġetti tar-rinnovabbli. “Is-soluzzjoni għall-immigrazzjoni irregolari mhijiex f’nofs ta’ baħar iżda fil-punt tat-tluq u għalhekk proġetti fejjieda f’dawn il-pajjiżi jagħrfu l-potenzjal biex nies jibqgħu jgħixu hemmhekk,” sostna l-Prim Ministru Abela hu u jispjega dwar il-ħtieġa ta’ taħdidiet f’dan ir-rigward mal-Libja u t-Tuneżija.

Fil-bidu tas-Summit ġiet diskussa t-tema tas-sigurtà u d-difiża u f’dik il-parti tad-diskussjoni pparteċipa wkoll is-Segretarju Ġenerali tan-NATO Jens Stoltenberg. Malta saħqet li l-koperazzjoni man-NATO fuq livell Ewropew għandha ssir b’rispett sħiħ lejn il-karatteristiċi tal-politika tas-sigurtà u d-difiża tal-Istati Membri kollha. Fil-laqgħa tal-Kunsill Ewropew ġew diskussi wkoll ir-relazzjonijiet esterni fosthom b’diskussjoni strateġika dwar iċ-Ċina.​

FacebookTwitter

Lorem Ipsum

Role

consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam. consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem Ipsum

Role

Skip to content