Koperazzjoni ekonomika hija l-mod li bih nindirizzaw l-isfidi tal-immigrazzjoni – il-Prim Ministru Robert Abela jindirizza konferenza f’Ruma flimkien ma’ mexxejja dinjija oħra

PR231161

23/07/2023

F’konferenza internazzjonali li tlaqqgħet f’Ruma dwar l-iżvilupp u l-immigrazzjoni, il-Prim Ministru Robert Abela aċċenna favur ħidma bejn pajjiżi ta’ oriġini, ta’ tranżitu u dawk li huma d-destinazzjoni fl-immigrazzjoni. Dan biex naslu f’punt fejn, bi żviluppi ekonomiċi sostenibbli, il-kwistjoni tal-immigrazzjoni tkun amministrata aħjar. Matul il-jum tal-Ħadd, f’Palazzo della Farnesina, tlaqqgħet il-konferenza bejn mexxejja ta’ pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, tal-Afrika, pajjiżi oħra fil-Mediterran u dawk fil-Golf Għarbi. Dan flimkien ma’ rappreżentanti ta’ għaqdiet internazzjonali u mexxejja tal-istituzzjonijiet Ewropej.

Il-Prim Ministru Robert Abela qal li rridu nħarsu lejn l-Afrika bħala sieħeb ugwali għall-Ewropa f’koperazzjoni ekonomika bbażata fuq rispett. Dr Abela rrefera għall-inizjattiva tal-Gvern Taljan u faħħar l-inizjattiva tal-Prim Ministru Giorgia Meloni li tlaqqa’ konferenza li ttella’ fuq l-aġenda l-koperazzjoni ekonomika ma’ pajjiżi oħra lil hinn mill-kontinent Ewropew, fosthom ma’ pajjiżi Afrikani. Dr Abela qal li dan kollu huwa konformi wkoll mal-pożizzjoni konsistenti li ilha timbotta Malta fuq l-immigrazzjoni. 

Il-Prim Ministru Malti rrimarka li jrid jibqa’ jkun hemm messaġġ ċar kollettiv kontra t-traffikar tal-bnedmin quddiem realtajiet koroh li kellna fil-Mediterran fejn nies vulnerabbli tilfu ħajjithom. “Dan huwa obbligu morali tagħna lkoll”, sostna l-Prim Ministru Robert Abela hu u jindirizza lill-Mexxejja l-oħra fl-ewwel sessjoni tal-konferenza. Sostna wkoll li r-ripatrijazzjoni ta’ persuni li ma ħaqqhomx l-ażil trid issir b’mod effikaċi u sigur.

Il-Prim Ministru Robert Abela qal ukoll li l-qalba ambjentali torbot mal-koperazzjoni ekonomika bejn pajjiżi differenti u din trid issir bi sħab mas-settur privat li huwa sieħeb strateġiku fit-tranżizzjoni ekonomika li għandha ssir biex jinħolqu aktar opportunitajiet u impjiegi ta’ kwalità li jgħinu lil kulħadd, inkluż il-prospetti ta’ ċittadini f’pajjiżhom stess, li llum iħarsu lejn l-immigrazzjoni irregolari bħala l-uniku triq. “Ma jkun hemm l-ebda żvilupp għall-aħjar mingħajr paċi u sigurtà u l-paċi u s-sigurtà ma tasalx jekk ma jkunx hemm żvilupp ta’ kwalità”, saħaq il-Prim Ministru.

Dr Abela rrimarka għall-miri ta’ żvilupp sostenibbli tal-2030 addottati min-Nazzjonijiet Uniti u qal li l-pandemija li laqtet lid-dinja riċentament ma għandhiex ixxekkel l-implimentazzjoni ta’ dawn il-miri fuq sfida akbar, dik tat-tibdil fil-klima. Qal li r-realtà hi li pajjiżi li kkontribwixxew l-inqas għat-tisħin globali huma fost l-aktar milquta b’mod negattiv mit-tibdil fil-klima iżda saħaq li kif pajjiżi minn kontinenti differenti għarfu li jaħdmu flimkien fil-Valletta Summit tal-2015, hekk ukoll irridu nkunu ponn wieħed fejn bi djalogu miftuħ naħdmu favur l-indirizzar bis-serjetà tal-kwistjoni tal-immigrazzjoni.

Fi tmiem il-konferenza, il-mexxejja qablu fuq numru ta’ konklużjonijiet fosthom dwar it-twaqqif tal-‘Proċess ta’ Ruma’, qafas importanti għall-implimentazzjoni ta’ ħidma kollettiva favur stabbiltà u żvilupp ekonomiku filwaqt li tkun indirizzata l-kwistjoni tal-immigrazzjoni mill-għeruq. Dan apparti l-implimentazzjoni tal-obbligi dikjarati fil-Ftehim ta’ Pariġi dwar it-tibdil fil-klima. Jakkumpanja lill-Prim Ministru Robert Abela kien hemm ukoll id-Deputat tal-Gvern Cressida Galea.

FacebookTwitter

Lorem Ipsum

Role

consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam. consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem Ipsum

Role

Skip to content