Pubblikati t-Termini ta' Referenza tal-Bord ta' Inkjesta Amministrattiva

PR231208

03/08/2023

L-Uffiċċju tal-Prim Ministru qed jippubblika ittra mibgħuta lill-Bord ta’ Inkjesta Amministrattiva, maħtura mill-Prim Ministru Robert Abela u mħabbra fis-17 ta’ Lulju 2023. F’din l-ittra hemm imniżżla t-Termini ta’ Referenza tal-Inkjesta Amministrattiva dwar l-inċident fatali li seħħ f’Kordin nhar it-3 ta’ Diċembru 2022.

Il-Prim Ministru Robert Abela qed iżomm mal-impenn li ta pubblikament, jiġifieri li jippubblika t-Termini ta’ Referenza, li fit-tfassil tagħhom ġiet ikkonsultata l-familja ta’ Jean Paul Sofia, li miet fl-inċident fatali msemmi.

Il-gvern itenni li hu impenjat li ssir ġustizzja fit-totalità tagħha u tkun magħrufa l-verità kollha. Huwa għalhekk li l-gvern stabbilixxa Termini ta’ Referenza bbażati fuq il-prinċipji ta’ trasparenza assoluta, skrutinju b’saħħtu u tisħiħ ta’ sistemi.

L-ittra bit-Termini ta’ Referenza u r-rispons mill-familja tal-vittma jinsab anness.

pr231208a.pdf

pr231208b.pdf

FacebookTwitter
Skip to content