L-Uffiċċju tal-Prim Ministru jirreferi għal rapport fis-Sunday Times of Malta ppubblikat dalgħodu

PR231327

10/09/2023

L-Uffiċċju tal-Prim Ministru jerġa’ jikkonferma li meta kien hemm xamma ta’ allegat abbuż, lura fl-2021, dan ġie riferut mill-ewwel lill-Korp tal-Pulizija. M’hemmx prova aqwa minn din kif l-Uffiċċju tal-Prim Ministru ma jittollera ebda illegalità.

Eventwalment, meta sar magħruf kif bdew jiżviluppaw l-investigazzjonijiet tal-Pulizija, ittieħdu minnufih ukoll id-deċiżjonijiet politiċi. Mingħajr ebda tkaxkir tas-saqajn. 

Iktar minn hekk, ma jirriżulta minn imkien li xi ħadd fil-customer care ta’ Kastilja ddirezzjona lil xi persuna biex jagħmel xi ħaġa li hija illegali. 

Minn dak irrapportat u li ntqal jirriżulta li dawn il-persuni li kellmu lis-Sunday Times diġà ġew mitkellma u investigati mill-awtoritajiet. Il-Gvern iħeġġeġ lil dawn il-persuni biex jipproduċu kwalunkwe prova oħra meħtieġa, mhux l-inqas billi jsemmu l-persuni involuti biex jissostanzjaw dak li ntqal pubblikament u jgħinu lill-Pulizija fl-investigazzjoni tagħha u ssir ġustizzja. 

Dawn il-persuni li saret referenza għalihom minn min tkellem għandhom bil-provi meħtieġa jkunu mressqa quddiem il-ġustizzja, għax hekk biss isir ħaqq magħhom u mas-soċjetà. 

Hekk biss wieħed ikun jista’ jifred dak li hu minnu u ppruvat, minn kummenti u insinwazzjonijiet maħsuba biex jieħdu kapital politiku. 

Ta’ min jinnota wkoll kif fl-aħħar jiem saru wkoll diversi akkużi bla bażi. Uħud diġà kellhom ikunu irtirati.

Għalhekk jidher ċar li hemm min qed juża dan il-każ għal skopijiet ulterjuri u lest jimmanipula l-informazzjoni li jkollu.

Iktar minn hekk il-Gvern mhux biss hu interessat li ssir ġustizzja, iżda hu interessat ukoll li jsaħħaħ is-sistemi tiegħu biex tonqos il-possibbiltà ta’ każi ta’ allegat abbuż.  

Minkejja li jeżistu sistemi robusti kontra l-abbuż fid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali u d-Diviżjoni għall-Għajnuna Finanzjarja u Osservanza, tant li kienu bis-saħħa tagħhom ukoll li ġew identifikati numru ta’ każi suspettużi u ġew riferuti lill-Pulizija, il-Gvern iħoss illi għandu jkun hemm evalwazzjoni tal-proċessi biex dawn ikunu msaħħa fejn meħtieġ.

Għalhekk, indipendentement minn kull investigazzjoni tal-Pulizija, il-Gvern ħatar Bord independenti kompost minn tliet membri sabiex jevalwa l-proċess ta’ kif jiġi approvat l-għoti tal-Benefiċċju għal Diżabilità Severa.

Fuq kollox fl-aħħar snin dan kien l-iktar Gvern li daħħal miżuri li permezz tagħhom daħħal il-kunċett li jaqbillek taħdem – making work pay – u saħansitra naqset u mhux żdiedet id-dipendenza fuq il-benefiċċji soċjali. Għalhekk il-Gvern huwa determinat li l-benefiċċji soċjali jmorru biss għand min ħaqqu. Hija wkoll bla bażi l-allegazzjoni tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista li seta’ kien hemm abbuż marbut ma’ xiri ta’ voti, iktar u iktar meta qabel l-elezzjoni ġenerali kienu diġà ttieħdu passi sodi fuq dan il-każ li jġibu fix-xejn din l-insinwazzjoni.

Li hu żgur hu li dwar dan il-każ l-awtoritajiet ħadu u se jibqgħu jieħdu l-passi kollha li kellhom jieħdu. 

Kuntrarju għal kif seħħ fi snin imgħoddija taħt amministrazzjoni differenti.

FacebookTwitter

Lorem Ipsum

Role

consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam. consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem Ipsum

Role

Skip to content