Author: alec-jones.a.nuyad@contractors.gov.mt

PR230118

Il-Prim Ministru Robert Abela żar il-lukanda Grands Suites Hotel fil-qalba tal-Gżira wara investiment massiċċ ta’ €45 miljun.

Matul iż-żjara, il-Prim Ministu Robert Abela kellu l-opportunità jiltaqa’ mat-tmexxija tal-kumpanija u diversi ħaddiema li għażlu karriera fil-qasam tal-ospitalità. Dr Abela nnota wkoll il-fiduċja qawwija li għandu l-imprenditur Malti f’pajjiżna permezz tar-reżiljenza li kompla juri f’ċirkostanzi internazzjonali li ġabu magħhom sfidi kbar.

Dan il-kuntest ta’ fiduċja f’pajjiżna kompla jiġi kkonfermat permezz ta’ ċifri maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li wrew is-sens qawwi ta’ ottimiżmu għaż-żmien li ġej. Fil-fatt, bejn Jannar u Novembru tal-2022 in-numri ta’ turisti li żaru pajjiżna kien dak ta’ madwar 2.2 miljun turist; qrib ħafna dak tal-2019 fejn kienet meqjusa bħala sena rekord fit-turiżmu.

Id-Direttur Maniġerjali tal-lukanda, is-Sur Marvin Spiteri, irreċiproka din l-istess fiduċja f’pajjiżna billi wera l-apprezzament tiegħu tal-appoġġ li rċieva kontinwament mill-awtoritajiet kollha kkonċernati biex dan il-proġett seta’ jitlesta u jkun ta’ suċċess.

“Kburin ħafna bit-tlestija ta’ dan il-proġett b’investiment ta’ €45 miljun. Issa ninsabu ħerqana li noffru prodott turistiku ta’ kwalità f’pajjiżna lil kull min jagħżel li jżur il-ġmiel li għandu x’joffri pajjiżna”, stqarr is-Sur Spiteri.

Il-ħsieb wara din il-lukanda mgħammra b’231 kamra kien li toffri ospitalità differenti bil-għan li t-turisti li jagħżlu din l-akkomodazzjoni jagħmlu użu mis-servizzi ta’ kwalità li toffri Grands Suites Hotel. Kull kamra għandha l-faċilità ta’ kċina u f’kull sular hemm is-servizz ta’ ħasil bħallikieku r-resident qiegħed jgħix f’daru xorta waħda.

Preżenti matul iż-żjara kien hemm ukoll il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo.

PR230104

The European Union operational programmes and plans allocated for Malta from 2021-2027 were launched today at the MFCC in Ta’ Qali. During the launch, Prime Minister Robert Abela stated that this is the largest allocation of EU funds that Malta has ever received, which was agreed after intense negotiations and discussions, and is aimed at making a tangible difference over the next decade as it will be used to enhance the investment in our people.

“We will continue to build on our country’s economic stability and the successes we have had in recent years. Our efforts will be enabled further by the largest allocation of EU funds ever received since we became an EU member state,” the Prime Minister said, as he also outlined the challenges Malta faced to obtain more EU funds in the light of the economic success the country has enjoyed in recent years. Dr Abela said that the Cohesion Funds allocated to Malta have made our economy more competitive and sustainable whilst accelerating our green and digital transition.

Dr Abela referred to a number of other areas over and above the digital and environmental, and highlighted the increased allocation of EU funds towards Gozo, making public and mental health more resilient, education; including investment in vocational education, an improved tourism product, and investment in agriculture and fisheries. With reference to the environment, he stated that Malta will be investing EU funds in Natura 2000 sites, to create more parks and gardens for families to enjoy, in water management plans, and in projects that will provide cleaner aid such as the shore-to-ship project and the new interconnector.

The Prime Minister said that this largest package of EU funds, together with all the investment being carried out in our people, will ensure that we continue improving the quality of life of the Maltese and Gozitan citizens whilst working on our long-term plan, and incentivising businesses by investing further in the digital sector.

The launch was also addressed by the Minister for the Economy, European Funds and Lands, who said that this package of EU funds is crucial as, together with the government’s plan, it will support our efforts to build a strong economy for the future. “These funds will enable us to help small and medium enterprises invest in innovative projects to improve their products or services, whilst ensuring sustainability. We want Malta to continue having an environmental conscience whilst safeguarding and improving the aesthetics of our heritage. In terms of the social sector, we will use these funds to make sure that each and every person in this country will have opportunities made available to them. These funds will also be used in substantial infrastructural projects that will lead to positive change in our country,” Minister Schembri commented.

The European Commissioner for Cohesion and Reforms Elisa Ferreira said that she was delighted to be in Malta to celebrate the new generation of cohesion investments, which are a strong signal of the European Union’s support and solidarity. “This funding will help Malta and the Maltese people build a modern, green, energy efficient, innovative, and competitive economy that leaves no person behind. We have designed these investment priorities together, in a close partnership between the national authorities and stakeholders and the European Commission, and together we will make them work for the future of Malta, and the future of Europe.”

Parliamentary Secretary for European Funds Chris Bonett said that EU funds have enabled change and modernisation of our country. He added that, more than ever before, the Maltese public will have more access to EU funds to be able to achieve personal goals. “We are convinced that our promise to provide an improved quality of life to our citizens will be delivered through these EU funds. Over the next seven years, we will be giving people more access to EU funds than ever before, so that the EU funds are brought closer to the citizens themselves,” Dr Bonett said.

Before the launch of the European Union operational programmes and plans, a meeting between Prime Minister Robert Abela and EU Commissioner for Cohesion and Reforms Elisa Ferreira was held at Auberge de Castille.

PR230101

Il-Gvern Malti se jkun qed jibgħat 20 generator industrijali flimkien ma’ tagħmir mediku lill-Ukrajna, bħala għajnuna umanitarja fl-isfond tal-gwerra li qed jgħix il-poplu Ukren. Dan permezz tal-mekkaniżmu Ewropew għall-Protezzjoni Ċivili, li permezz tiegħu pajjiżna qed joffri għajnuna umanitarja b’urġenza.

Fi żjara mill-Prim Ministru Robert Abela u mill-Ministru għall-Intern, is-Sigurta, ir-Riformi u l-Ugwaljanza Byron Camilleri li għamlu fil-kwartieri tal-Protezzjoni Ċivili f’Ħal Far, setgħu jsegwu l-aħħar preparamenti sabiex fil-jiem li ġejjin din l-għajnuna, b’valur ta’ aktar minn €370,000, tibda triqitha lejn l-Ukrajna.

Il-Prim Ministru Robert Abela qal li Malta se tibqa’ tibgħat sinjal ċar ta’ appoġġ u turi solidarjetà mal-poplu Ukren f’dan iż-żmien diffiċli. Bħala membru fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti, Malta se tkompli titkellem favur il-paċi u t-tmiem tal-gwerra fl-Ukrajna.

Min-naħa tiegħu, il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza Byron Camilleri qal li b’din l-għajnuna d-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili qed jerġa’ jikkonferma l-irwol importanti tiegħu, li mhux biss jassisti u jsalva persuni f’pajjiżna, iżda wkoll jikkordina għajnuna tal-Gvern Malti lil poplu ieħor fi bżonn l-assistenza.

Il-generators ġew iffinanzjati mill-Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza, mill-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża u mill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ flimkien mal-Kunsill Lokali ta’ San Lawrenz, Għawdex. Dan filwaqt li t-tagħmir mediku ġie ffinanzjat mill-Ministeru għas-Saħħa.​

PR230095

Fi żjara fil-Kumpless Sportiv ta’ Bormla, il-Prim Ministru Robert Abela tkellem mal-amministraturi ta’ Sport Malta dwar l-investiment li qed isir fis-settur sportiv, kemm fl-atleti kif ukoll fil-faċilitajiet sportivi. Bi tħejjija għal-Logħob tal-Pajjiżi ż-Żgħar li se jsiru f’Malta iktar tard din is-sena, il-gvern investa €5 miljun fit-taħriġ tal-atleti kif ukoll miljuni ta’ ewro oħra fit-titjib tal-faċilitajiet. Qed isir investiment ukoll f’numru ta’ faċilitajiet li jmorru lil hinn mil-Logħob tal-Pajjiżi ż-Żgħar.

Il-Prim Ministru kellu ċans jiltaqa’ ma’ wħud minn dawn l-atleti li spjegaw kif qed jitħejjew għal dawn il-Logħob u anke fissru l-entużjażmu li jeżisti fost il-komunità sportiva lokali għal din l-opportunità. Filwaqt li awgura lil dawn l-atleti, il-Prim Ministru radd ħajr lit-tim ta’ Sport Malta tax-xogħol li qed jagħmel taħt id-direzzjoni tal-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Isport. Fl-istess żjara, il-Prim Ministru kellu wkoll iċ-ċans li jżur il-pixxina tal-ogħla livell li se ssir parti mill-kumpless u li se tkun waħda mill-aqwa faċilitajiet sportivi fil-pajjiż.

Il-pixxina hi tad-daqs Olimpiku ta’ 5,000 metru kwadru, b’tul skont ir-rekwiżiti mill-Federazzjoni Internazzjonali tal-Għawm u se tkun mgħammra bl-aħjar teknoloġija fosthom dik tal-bulkheads. Il-ħtieġa li l-isport ikun parti integrali mill-ħajja ta’ kull ċittadin hija wkoll ċentrali fil-politika tal-gvern, tant li l-ħsieb hu li l-faċilitajiet ikunu aċċessibbli kemm jista’ jkun. Fil-fatt, fil-kumpless sportiv, il-Prim Ministru kellu ċ-ċans isegwi attivitajiet sportivi għal tfal ta’ età ċkejkna organizzati minn skejjel differenti f’dawn il-faċilitajiet.​

PR230077

Il-Prim Ministru Robert Abela rċieva talba mill-Imħallef Emeritu Michael Mallia biex ikun estiż sa Ġunju t-terminu tal-Kumitat tal-Esperti dwar is-Settur tal-Midja.

It-terminu tal-kumitat, li nħatar is-sena li għaddiet, kien jiskadi fil-11 ta’ Jannar 2023. Il-Prim Ministru wieġeb lill-Imħallef Mallia billi nformah li t-talba qed tintlaqa’ fit-terminu ta’ dak miktub u mitlub minnu f’isem il-kumitat.