Author: alec-jones.a.nuyad@contractors.gov.mt

PR230869

Il-Prim Ministru Robert Abela żar u inawgura l-ewwel stabbiliment ta’ Kasanova f’pajjiżna. Taħt it-tmexxija tal-kumpanija Grech & Ellul, dan l-ewwel ħanut fin-Naxxar infetaħ b’investiment ta’ €500,000. Kasanova hija waħda mill-ikbar ditti fl-Italja u l-ħsieb tal-kumpanija huwa li tkompli tifrex l-istabbilimenti tagħha f’lokalitajiet oħra madwar Malta.​​

Akkumpanjat mid-Direttur ta’ Kasanova Malta, Yani Ellul, il-Prim Ministru żar l-ewwel ħanut ta’ Grech & Ellul u ltaqa’ mal-ħaddiema tal-kumpanija filwaqt li sema’ iżjed dwar l-investiment li għamlet il-kumpanija matul dawn l-aħħar snin. Il-Kap tal-Operat ta’ Kasanova, Jukka Romava, laqa’ lill-Prim Ministru u spjegalu dwar l-investiment li sar f’pajjiżna biex Kasanova tkun tista’ tilqa’ l-ewwel klijenti fil-jiem li ġejjin.

Il-Prim Ministru nnota il-perseveranza u r-reżiljenza li għandha l-kumpanija Grech & Ellul li minn bidu sempliċi lura fil-ħamsinijiet, illum il-ġurnata l-ġenerazzjonijiet sussegwenti rnexxielhom jattiraw kumpanija internazzjonali bħal Kasanova biex tiftaħ l-ewwel stabbiliment f’pajjiżna. Dr Abela rringrazzja lill-ħaddiema li se jkunu qegħdin jiffurmaw parti mit-tim ta’ Kasanova u lill-kumplament tat-tim li kien parti minn dan is-suċċess.

Min-naħa tiegħu, is-Sur Ellul stqarr li dan l-investiment seta’ jkun possibbli biss grazzi għal qagħda ekonomika b’saħħita li jinsab fiha pajjiżna. “Il-klima ekonomika ta’ pajjiżna hija waħda pożittiva u evidentament il-konsumatur Malti qiegħed ifittex prodotti u servizzi varji li jilħqu l-għanjiet tagħhom”, stqarr is-Sur Ellul. Huwa qal ukoll li l-investiment li sar kien l-għażla naturali għal kumpanija biex tkompli timraħ u tilħaq iżjed is-suq lokali.

Preżenti għall-inawgurazzjoni kien hemm il-Membri Parlamentari Chris Agius u Romilda Zarb.

PR230854

Il-Prim Ministru Robert Abela ltaqa’ mal-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat fil-Berġa ta’ Kastilja. Fil-laqgħa l-Prim Ministru fisser il-volontarjat bħala aspett sabiħ tas-soċjetà tagħna u quddiem il-ġid kbir li dan is-settur iwettaq, bħala Gvern irridu nkunu fuq quddiem biex nappoġġjaw il-ħidma fejjieda li toħroġ mill-volontarjat.

Dr Abela qal li s-settur tal-volontarjat irid jibqa’ jaġġorna maż-żminijiet u jimraħ filwaqt li aħna rridu nkunu ta’ appoġġ billi nissimplifikaw proċessi għall-għaqdiet li jgawdu minn fondi. Hawn il-Prim Ministru nnota l-importanza tat-taħriġ ma’ persuni li jagħtu ħinhom għall-volontarjat. Irrimarka kif in-nefqa allokata fil-Budget għal din is-sena f’dan ir-rigward żdiedet fuq is-sena ta’ qabel. Dan apparti finanzjament ta’ skemi oħra fosthom biex jiġu appoġġjati inizjattivi li jħeġġu liż-żgħażagħ ikunu involuti fil-volontarjat.

Min-naħa tagħha, iċ-Chairperson tal-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat Gertrude Buttigieg fissret is-sodisfazzjon tal-Kunsill li kellu laqgħa mal-Prim Ministru Abela u spjegat kif l-impenn tal-Gvern li jnaqqas it-taxxa dovuta fuq donazzjonijiet monetarji għandu jkun pass importanti biex ikompli jiġi inċentivat u megħjun il-qasam tal-volontarjat.

Għal-laqgħa f’Kastilja kien hemm preżenti wkoll il-Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur Julia Farrugia Portelli.

PR230839

Malta se tkompli timbotta favur it-tisħiħ u l-investiment f’enerġija nadifa b’interkonnettività mhux biss bejn pajjiżi Ewropej iżda anki fil-Mediterran, fosthom ma’ pajjiżi fl-Afrika ta’ Fuq. Dan kien il-messaġġ li għadda l-Prim Ministru Robert Abela f’laqgħa li saret bħala parti mit-tieni Summit tal-Komunità Politika Ewropea li sar ftit ‘il barra mill-kapitali tal-Moldova, Chișinău.

Għas-Summit attendew aktar minn erbgħin mexxej ta’ pajjiżi Ewropej u għal-laqgħa dwar l-enerġija u l-konnettività, li fiha pparteċipat Malta, kien hemm bosta mexxejja ta’ pajjiżi oħra li pparteċipaw, fosthom tal-Italja, l-Irlanda, Ċipru u l-Kummissjoni Ewropea. Il-Prim Ministru Malti sostna li bl-investiment f’aktar konnettività fil-qasam tal-enerġija nadifa, ir-reġjun tal-Mediterran ikompli jilħaq il-potenzjal fl-enerġija rinnovabbli u dan ikun ta’ benefiċċju għall-popli tal-Ewropa, inkluż dawk tal-pajjiżi fil-Mediterran.

“Ir-reġjun tal-Mediterran għandu l-opportunità li jkun ċentru ta’ enerġija nadifa u jixpruna l-impenn tal-Unjoni Ewropea favur is-sostenibbiltà,” irrimarka l-Prim Ministru mal-mexxejja Ewropej hu u jinnota dak maqbul f’Malta aktar kmieni x-xahar li għadda waqt laqgħa tal-Med 9 bejn il-Ministri tal-Enerġija tal-Istati Membri fil-Mediterran.

Fil-kuntest tal-insularità ta’ Malta, il-Prim Ministru Abela nnota kif l-industrija marittima hija waħda importanti mhux biss għal pajjiż bħal Malta iżda anki rrimarka li affarijiet li għaddiet minnhom id-dinja riċentement juru kemm din l-industrija tibqa’ kruċjali għat-trasport tal-merkanzija fost oħrajn. Il-Prim Ministru żied jisħaq li għandu jsir sforz qawwi biex negħlbu iżjed ostakli u burokraziji fil-portijiet biex nassiguraw li l-kontinent Ewropew jibqa’ jkollu industrija marittima b’saħħitha u effikaċi li ma tħallihx jiddependi fuq ħaddieħor. Dr Abela sostna li setturi bħal dak marittimu għandhom jibqgħu jikbru iżda wkoll iżidu fl-effiċjenza tagħhom billi jgħaddu mill-qalba l-ħadra.

Il-Prim Ministru Robert Abela sostna li l-interkonnettività teħtieġ impenn kollettiv mill-pajjiżi Ewropej fosthom b’finanzjament li mhux biss jista’ jsir mill-gvernijiet tal-pajjiżi rispettivi iżda anki minn istituzzjonijiet internazzjonali u anki bis-sehem tas-settur privat, li għandu jkun sieħeb strateġiku fi proġetti marbuta mal-enerġija rinnovabbli.

F’diskussjonijiet oħra li l-Prim Ministru Robert Abela kellu mal-mexxejja Ewropej fis-Summit, tkellem dwar l-immigrazzjoni u tenna l-pożizzjoni ta’ Malta favur sforz magħqud kontra t-traffikar uman. Innota kif it-traffikanti tal-bnedmin qed ikomplu jorganizzaw irwieħhom u jkunu ta’ sfida għall-awtoritajiet u għalhekk jeħtieġ impenn magħqud biex jiġu salvati persuni li jispiċċaw vittmi tat-traffikanti. Dr Abela nnota wkoll kif il-Laqgħa tal-Komunità Politika Ewropea qed tkompli ssaħħaħ id-djalogu u l-koperazzjoni bejn il-pajjiżi Ewropej, mhux biss bejn dawk l-istati membri sħaħ tal-Unjoni Ewropea.

PR230819

Il-Prim Ministru Robert Abela żar investiment ġdid ta’ kumpanija tal-kostruzzjoni internazzjonali li wettqet proġetti f’diversi kontinenti u li ilha topera f’pajjiżna għal dawn l-aħħar 20 sena. F’laqgħa mat-tmexxija u l-ħaddiema tal-kumpanija, fil-preżenza wkoll tal-Ambaxxatur tat-Turkija għal Malta, il-Prim Ministru nnota mill-ġdid kif Malta qed tibqa’ tattira investiment barrani b’saħħtu li jixhed il-fiduċja li teżisti f’pajjiżna. Dan fl-istess ħin li kumpaniji stabbiliti f’pajjiżna qed jibqgħu jsaħħu l-operat tagħhom.

Il-Prim Ministru kien infurmat ukoll dwar l-investiment li għamlet il-kumpanija f’makkinarju tal-kostruzzjoni sostenibbli u favur l-ambjent b’investiment li jiżboq l-€4 miljun. Innota kif dan it-tip ta’ investiment hu xhieda ta’ kif it-tranżizzjoni ambjentali tista’ ssir mingħajr ma jixxekkel l-investiment, hekk kif pajjiżna jibqa’ wieħed miftuħ għall-investiment u l-Gvern se jibqa’ jieħu d-deċiżjonijiet kollha biex jiffaċilita l-investiment.

Waqt laqgħa mat-tmexxija u l-ħaddiema, il-Prim Ministru Robert Abela nnota wkoll is-sehem tal-kumpanija fuq proġetti tal-Gvern li huma ta’ benefiċċju għall-poplu Malti u Għawdxi kollu.

It-tmexxija tal-kumpanija esprimiet il-fiduċja tagħha f’pajjiżna. “Aħna konna, għadna u se nibqgħu ninvestu fl-operat tagħna għaliex nemmnu fil-potenzjal ta’ dan il-pajjiż. Sodisfatti bil-mod kif kumpaniji Maltin u l-ħaddiema tagħhom jaħdmu magħna u nawgura li nibqgħu nesploraw orizzonti ġodda flimkien,” qalu Kurt Akin u James Fenech, li huma Diretturi tal-ESC.

Preżenti matul iż-żjara kien hemm il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali Aaron Farrugia, il-Membru Parlamentari Cressida Galea u l-Ambaxxatur tat-Turkija għal Malta Erdeniz Sen.

PR230791

Prime Minister Robert Abela addresses a conference held by the MCESD​​

Prime Minister Robert Abela addressed a conference held by The Malta Council for Economic and Social Development (MCESD) during which key findings from the National Productivity Report for 2022 were presented.

In his speech, which emphasized the government’s economic vision, the Prime Minister explained that the Maltese economy is currently experiencing an important transition.

The Prime Minister said that the government will not rest on its laurels, rather, it will continue to work on renewed principles, with an economic vision for the future. This will include the transition towards a knowledge intensive economy, the transitioning towards a greener economy, and embracing the economic diversification that our country offers to enhance our competitiveness.

This is necessary as economic growth during the past decade has led Malta to reach a higher level, confirmed by tangible economic results. Today, our country has the highest employment rate, the lowest unemployment rate, and the fastest-growing economy in Europe.

As a result of this, Malta will continue to experience strong economic growth and the Government will bolster its efforts further to strengthen quality of life.

In his address, the Prime Minister welcomed the work carried out by social partners to produce a report that looks into our country’s productivity. He reiterated the key importance of social dialogue which is crucial for the country to continue moving forward, and recalled that when faced with major challenges, the government always found social partners to be a source of ideas for new ways to keep moving ahead. The Prime Minister added that the strategy and the economic vision should be drafted by numerous and various people who represent everyone’s interests.

The Prime Minister referred to the shock of inflation that hit various countries during the past months. He added that had we not used our economic growth to invest in people, private consumption would have halted rather than improved. Furthermore, renewed economic and financial leadership is still crucial as Malta’s economic success is a result of a nation that keeps evolving. The Prime Minister stated that change is key for a country to remain competitive and attract investment.

In terms of economic growth, the Prime Minister explained that this results from investment, upskilling, improved use of our country’s human resources, and increased productivity. The Prime Minister spoke about workers’ contribution. “I believe that it is workers who strengthen businesses in a world where competitiveness and productivity are measured on workers’ skills rather than on saving money from salaries,” stated the Prime Minister.

In terms of the transition to a digital and greener economy, the Prime Minister explained the government’s plans and that our country’s size should serve as an opportunity for certain changes to be implemented at a faster pace and more efficiently.

Investment in Malta last year stood at €3.7 billion. A decade ago, the figures were less than half this amount. The same applies for working graduates: we now have 94,000, which is more than double the figures of a decade ago.

The Prime Minister concluded that these achievements are only the start, and that in order to progress to the next level, change and innovation need to be at the centre of our everyday life. We need to increase productivity, strengthen the economy, and above all provide a better quality of life for families, while protecting workers by providing better conditions and an improved income.