Month: January 2024

PR240123

F’laqgħa fil-Berġa ta’ Kastilja mal-Kummissarju Ewropew għall-Agrikoltura Janusz Wojciechowski, il-Prim Ministru Robert Abela nnota li fondi pubbliċi u oħrajn Ewropej qed jintużaw f’inizjattivi li jinvestu fil-bdiewa u fil-qalba favur metodi ekoloġiċi fis-settur tal-biedja. “Bosta skemi ġodda jinċentivaw prattiċi sostenibbli fis-settur agrikolu, qasam importanti li jiggarantixxi s-sigurtà tal-ikel”, saħaq il-Prim Ministru hu u jinnota sfidi kurrenti bħall-gwerra fl-Ukrajna u l-kunflitt fil-Lvant Nofsani.

Bil-€190 miljun allokati għal Malta fil-Qafas Finanzjarju Pluriennali, il-Gvern Malti diġà introduċa numru ta’ skemi li jgħinu direttament lill-bdiewa, inklużi dawk żgħażagħ li qed jiġu imbuttati jaħdmu f’settur kruċjali għall-iżvilupp ekonomiku tal-pajjiż. Fil-laqgħa mal-Kummissarju Wojciechowski, il-Prim Ministru rrimarka li d-deroga li għandu pajjiżna u li tagħti mat-€3 miljun hi importanti u jħares ’il quddiem li din tibqa’ fis-seħħ fil- Politika Agrikola Komuni li jmiss. Din magħrufa bħala l-CAP u tappoġġa lill-bdiewa anki quddiem sfidi klimatiċi.

Il-Prim Ministru Robert Abela aċċenna li anke fuq is-settur agrikolu, il-karatteristiċi partikolari ta’ kull Stat Membru għandhom jittieħdu inkonsiderazzjoni. “Dan kollu jiffaċilita n-negozjati, speċjalment dawk li jittrattaw il-flessibbiltà għall-Istati Membri”, saħaq Dr Abela. Il-Prim Ministru Robert Abela rringrazzja lill-Kummissarju Ewropew li rrikonoxxa l-isfidi ta’ pajjiżna fil-qasam u laqa’ l-fatt li l-Kummissjoni Ewropea qed timbotta qafas mibni fuq għanijiet fit-tul marbuta mas-sostenibbiltà fil-qasam tal-agrikoltura.

Preżenti għal-laqgħa f’Kastilja kien hemm ukoll il-Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali, Anton Refalo, is-Segretarju Permanenti fi ħdan l-istess Ministeru, Sharlo Camilleri, u l-Kap tas-Segretarjat tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru, Glenn Micallef.

PR240093

It-Tlieta filgħodu, qabel ittellgħet il-laqgħa tal-Kabinett tal-Ministri fid-Dar tal-Providenza, il-Prim Ministru Robert Abela ltaqa’ mar-residenti ta’ din id-dar. Milqugħ mid-Direttur tar-residenza, Fr Martin Micallef, il-Prim Ministru ngħata merħba sabiħa mir-residenti f’Sala San Pawl fejn sema’ mingħandhom l-esperjenzi varji f’din id-dar.

Huwa żar ukoll il-Kamra tal-Mużika, kamra speċjalizzata biex ir-residenti jkollhom sessjonijiet tal-mużika b’mod individwali jew fi gruppi, li sservihom ta’ terapija. Il-Prim Ministru Robert Abela żar ukoll iż-żona fejn qed iħejju għall-Karnival kif ukoll iċ-ċentru agrikolu fejn ir-residenti jippreparaw prodotti agrikoli u jbigħuhom.

Fil-kappella tar-residenza huwa żar l-esebizzjoni ta’ Dun Mikiel Azzopardi, il-fundatur tad-Dar tal-Providenza. Il-Prim Ministru seta’ jara wkoll ix-xogħlijiet li għaddejjin fuq appartament bl-isem ta’ Anġlu Kustodju, appartament li se jkun qed jilqa’ aktar residenti fid-dar.

Iż-żjara ntemmet bil-Prim Ministru jiffirma l-ktieb tal-viżitaturi tad-Dar tal-Providenza. Il-Prim Ministru Robert Abela kien akkumpanjat mill-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Julia Farrugia Portelli.

PR240090

Fid-Dar tal-Providenza fis-Siġġiewi ltaqa’ l-Kabinett tal-Ministri fejn it-Tlieta filgħodu sema’ l-esperjenzi tal-għaqdiet u tal-organizzazzjonijiet volontarji hekk kif il-Gvern ħareġ għall-konsultazzjoni pubblika dokument dwar ir-riforma fis-settur tal-volontarjat u Non-Profit. Matul dan l-ewwel Kabinett għan-nies, il-Prim Ministru Robert Abela qal li l-Gvern qiegħed jikkonsulta kontinwament dwar bidliet li jkunu qed jitressqu ’l quddiem, ewlenin fosthom dwar din ir-riforma. “Qabel jibda l-Kabinett u nibdew niddiskutu dak li għandu joħroġ għall-konsultazzjoni pubblika, saħansitra ridna nisimgħu direttament mingħand dawk involuti”, sostna l-Prim Ministru fil-preżenza ta’ numru ta’ għaqdiet volontarji ġejjin minn setturi varji, fosthom mill-qasam ambjentali, sportiv, kulturali u dawk li jaħdmu mat-tfal u maż-żgħażagħ.

Il-Prim Ministru Robert Abela tenna l-impenn tal-Gvern li jiffaċilita l-ħidma tal-volontarjat mhux biss permezz tat-tisħiħ tal-appoġġ finanzjarju iżda anke permezz ta’ bidliet bżonnjużi immirati biex jinjettaw aktar enerġija u ħidma fis-settur tal-volontarjat. Elenka l-benefiċċji ta’ din ir-riforma, fosthom inqas burokrazija, iktar simplifikazzjoni ta’ proċessi li effettivament ifissru assistenza lill-għaqdiet volontarji iktar immedjata u fil-ħin.

“Il-Gvern iħares lejn is-settur tal-volontarjat bħala sieħeb strateġiku fl-iżvilupp soċjoekonomiku tal-pajjiż. Turija ta’ dan huwa kif b’sens ta’ fiduċja, bħala Gvern, nissieħbu ma’ għadd ta’ għaqdiet fl-għoti ta’ servizzi li huma importanti għal pajjiżna”, saħaq Dr Abela. Tenna li din ir-riforma se tkun qed tmiss eluf ta’ persuni li jiġu bżonn xi servizz jew ieħor mingħand xi għaqda volontarja.

Dwar iċ-ċentri ta’ appoġġ għall-għaqdiet volontarji, il-Prim Ministru sostna li l-Gvern mhux biss qiegħed jagħti għajnuna fiskali iżda wkoll qed joffri spazju minn fejn ikunu jistgħu joperaw. Fil-fatt, fil-ġimgħat li ġejjin se jiżdied ċentru ta’ appoġġ ieħor f’Għawdex biex jingħaqad mat-tliet ċentri li diġà nfetħu f’Birkirkara, fir-Rabat u fil-Belt Valletta.

Id-dokument dwar ir-riforma fis-settur tal-volontarjat u Non-Profit se joħroġ għall-konsultazzjoni x-xahar id-dieħel.

PR240075

B’investiment ta’ €5.5 miljun, il-Prim Ministru Robert Abela, flimkien mal-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima, inawgura t-tielet fażi tal-proġett li se jwassal għal hub sportiv tal-ogħla livell fil-Marsa li mhux biss se tgawdi minnu l-komunità sportiva, imma wkoll il-pubbliku u s-segwaċi tal-isport f’pajjiżna.

Il-Prim Ministru Robert Abela tenna li l-inawgurazzjoni ta’ dan il-proġett hija xhieda oħra ta’ kif dan hu Gvern li jwettaq dak li jwiegħed, bil-kelma li ta lill-atleti wara r-riżultat sabiħ tal-Logħob tal-Pajjiżi ż-Żgħar, il-Gvern qiegħed isarrafha fi proġetti bħal dawn. Proġetti li jsegwu fost oħrajn dak tal-Pixxina Olimpika fin-Nofsinhar ta’ Malta. 

Sostna l-impenn tal-Gvern biex pajjiżna jkollu l-faċilitajiet sportivi ta’ standards internazzjonali biex kulħadd ikun jista’ jilħaq l-aspirazzjoni tiegħu. Biex l-isportivi jkunu jistgħu jilħqu l-livell li jmiss. Bil-viżjoni tal-Gvern għal dan is-settur hi li b’aktar riżultati fl-isport jolqot lil kull min b’xi mod jew ieħor jipprattika xi attività fiżika, filwaqt li ninvestu fl-eċċellenza. Iżda spjega li biex din il-viżjoni titwettaq jeħtieġ li jkollok pajjiż miexi ’l quddiem; b’ekonomija b’saħħitha li tinvesti f’nies pajjiżha, bi strateġija, bi pjan u b’riżorsi biex dik l-idea fuq karta twassalha għal proġett komplut u Gvern b’rieda b’saħħitha li jwettaq dak li jwiegħed.

Il-Prim Ministru Robert Abela rrefera għad-determinazzjoni tat-tfal li ltaqa’ magħhom f’dan il-kumpless sportiv matul l-inawgurazzjoni, u x-xewqa tagħhom li jimirħu fl-isport. Hawnhekk, tenna li l-Gvern se jibqa’ jinvesti fihom għax irridu li f’Malta jkunu jistgħu jaspiraw daqs kull tifel u tifla minn pajjiż ieħor. “Dak huwa li rridu għal uliedna, dak huwa r-riżultat tal-ħidma li qegħdin inwettqu biex din tkun il-garanzija li nagħtuhom.”

Ikkonkluda li din l-istess garanzija nagħtuha wkoll lill-komunitajiet tagħna, bi proġetti bħal dan,  li fit-tfassil tiegħu tħaddem il-prinċipju li mill-investiment fil-faċilitajiet il-ġodda, tgawdi wkoll il-komunità. Li llum minn binja li kienet ilha mitluqa mis-sena li nbniet fiha, għandha faċilità sportiva tal-ogħla livell flimkien ma’ multipurpose hall li tista’ tagħmel użu minnu. 

“B’din hi l-viżjoni tagħna għall-komunitajiet. Komunitajiet b’saħħithom, ħajjin, moqdija tajjeb, inklussivi, nodfa u sbieħ. Għalhekk, qegħdin ninvestu fil-komunitajiet iktar minn qatt qabel, hu x’inhu s-settur. Nemmen iżda, li s-settur sportiv lil hinn mill-faċilitajiet sportivi huwa wkoll riflessjoni tal-valuri u tal-aspirazzjonijiet li nħaddnu bħala komunità, bħala pajjiż. Irridu nkomplu nibnu Malta fejn l-isport mhux biss huwa karriera jew passatemp, imma jibqa’ wkoll sors ta’ kburija, ta’ għaqda nazzjonali u ta’ ispirazzjoni mhux biss għall-ġenerazzjonijiet tal-lum iżda anke għal dawk ta’ għada.”

Fix-xhur li għaddew kienu inawgurati diversi proġetti oħrajn, fosthom ir-restorazzjoni tal-binja tal-1903 li hija l-qalba tal-kumpless u l-istadium tal-atletika. Il-proġett li kien inawgurat illum qed jieħu post bini mitluq li kien inbena fl-1990 imma qatt ma kien utilizzat. Bl-investiment li sar, issa l-komunità sportiva ser tgawdi minn sala li tista’ tintuża għal diversi attivitajiet, padiljun modern ta’ 900 metru kwadru għall-ġinnastika u għal dixxiplini oħra li huwa mgħammar b’apparat modern u li jakkomoda wkoll 300 spettatur. Il-kumpless għandu wkoll sala tal-fitness tal-ogħla livell, uffiċini li se jintużaw kemm minn SportMalta kif ukoll minn diversi assoċjazzjonijiet tal-isport, dressing rooms u faċilitajiet anċillari oħra.

Il-Ministru Clifton Grima ta ħarsa lejn il-ħidma li qed issir b’investiment bla preċendent f’dan il-hub sportiv, parti minn pjan nazzjonali għal dan is-settur u qal, “Hija parti mill-viżjoni tagħna li nagħmlu minn dan il-kumpless hub sportiv, li jiġbor fih faċilitajiet għal diversi dixxiplini sportivi u tal-aqwa livell. Viżjoni li permezz tagħha qed nimmiraw li pajjiżna jkollu faċilitajiet sportivi ta’ standards internazzjonali li jservu ta’ sisien għall-industrija tal-isport. B’hekk, mhux biss inkomplu npoġġu isem pajjiżna fuq il-mappa sportiva dinjija, imma nattiraw investiment lejn pajjiżna, anki permezz tat-turiżmu sportiv.”

Il-Kap Eżekuttiv ta’ SportMalta, Mark Cutajar, qal li f’dawn l-aħħar għaxar snin, SportMalta kibret, f’dawk li huma faċilitajiet u riżorsi umani, kemm bħala taħriġ kif ukoll bħala għarfien. “SportMalta ħarset bi sħiħ lejn l-istrateġija preżenti, li wieħed mill-fundamenti tagħha huwa l-faċilitajiet sportivi, u qed tiżviluppa dawn il-pjanijiet f’realtà tal-aqwa livell sabiex takkomoda atleti ta’ diversi dixxiplini, lill-għaqdiet sportivi u lill-pubbliku inġenerali.”

Huwa l-għan tal-Gvern li jkompli jwettaq flimkien mal-partijiet kollha fis-settur biex anke s-settur sportiv ikun wieħed li joffri kull opportunità possibbli għall-atleti u għall-isportivi biex huma wkoll jilħqu l-ħolm u l-aspirazzjonijiet tagħhom.

Dan huwa proġett ieħor minn lista ta’ proġetti ta’ infrastruttura sportiva li qed isiru madwar il-gżejjer, bħala parti minn viżjoni ambizzjuża li qed titwettaq, li qed twassal għal faċilitajiet sportivi aċċessibbli għal kulħadd.

Qabel ma kien inawgurat, kien hemm esebizzjoni mill-Akkademja tal-Programm On The Move, programm li jibni fuq dik li kienet Skolasport mibdija snin ilu minn Fr Hilary Tagliaferro.

PR240065

Ġie ffirmat ftehim bejn il-Gvern, sidien ta’ supermarkets u importaturi tal-ikel dwar stabbiltà fil-prezzijiet tal-ikel. F’konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Prim Ministru Robert Abela u l-Ministru għall-Ekonomija, l-Intrapriża u Proġetti Strateġiċi Silvio Schembri, ġie mħabbar ftehim li se jfisser stabbiltà fil-prezzijiet ta’ 15-il kategorija ta’ ikel essenzjali, li jfisser garanzija li l-prezz ta’ madwar 400 prodott mhux se jogħla sa meta l-Gvern jasal biex jippreżenta l-Budget għas-sena li ġejja. Il-ftehim iffirmat se jidħol fis-seħħ mill-bidu ta’ Frar li ġej.

“Se nagħtu stabbiltà f’qasam fejn qabel il-familji ma kinux qed jaħsbu li se jkollna”, spjega l-Prim Ministru fuq inizjattiva xprunata mill-Gvern bi ftehim li qed tara roħs ta’ 15% fuq il-prezz rakkomandat li jinbiegħ il-prodott partikolari. Dan se jwassal biex il-familji jkollhom iċ-ċertezza li r-realtà preżenti li prodott jogħla fil-prezz minn żmien għal żmien, issa se jibqa’ bi prezz stabbli għal diversi xhur.

“Qed nagħtu serħan il-moħħ li sal-Budget, il-prezz ta’ prodotti essenzjali li jeħtieġu ta’ kuljum il-familji mhux se jerġa’ jiżdied”, sostna l-Prim Ministru hu u jinnota wkoll l-parti li qed jagħmlu l-importaturi u s-sidien tas-supermarkets frott anki djalogu u diskussjonijiet miftuħa li qed jagħtu messaġġ qawwi favur aktar fiduċja fis-suq mill-konsumaturi. Il-Prim Ministru Abela fisser din l-inizjattiva bħala spinta oħra lejn il-purchasing power tal-familji f’kuntest ta’ pajjiż li l-esperti jiċċertifikawh bħala dak li għandu l-akbar tkabbir ekonomiku fl-Ewropa.

Il-Prim Ministru Robert Abela saħaq li l-politika ta’ stabbiltà, ċertezza u serħan il-moħħ se jibqa’ jħaddanha permezz ta’ miżuri oħra importanti bħall-għajnuna fil-qasam tal-enerġija, l-implimentazzjoni ta’ Budget soċjali u mingħajr taxxi introdotti. Dan fl-istess waqt li l-Gvern qed ikompli jtejjeb il-qagħda finanzjarja ta’ pajjiżna filwaqt li jippremja u jappoġġja l-bżulija, il-ħila u l-innovazzjoni tan-negozji.

Fi preżentazzjoni li ta l-Ministru għall-Ekonomija, l-Intrapriża u Proġetti Strateġiċi, Silvio Schembri ġie spjegat kif wara li sar studju dwar liema huma l-prodotti tal-ikel l-aktar kkonsmati f’pajjiżna, saret lista ta’ 15-il kategorija ta’ ikel u minn hemm bdew numru ta’ laqgħat mas-settur privat. “Huwa ta’ sodisfazzjon illum li nara tant uċuh familjari, ta’ importaturi u sidien ta’ stabbilimenti kbar li jbigħu prodotti tal-ikel, li lkoll qegħdin hawn għal għan wieħed. Kollha nifhmu li għandna bżonn nagħmlu l-almu tagħna biex inżommu kemm jista’ jkun il-prezzijiet stabbli, biex ma nħallux l-inflazzjoni tkompli togħla u tkun ta’ piż fuq il-familji tagħna, il-konsumaturi tagħkom”, qal il-Ministru Silvio Schembri hu u jinnota ġimgħat ta’ diskussjonijiet intensivi li wasslu għall-ftehim.

“Nifhmu li l-ħwienet iż-żgħar tal-merċa ma jistgħux jikkompetu ma’ stabbilimenti ferm akbar, iżda nemmnu f’din l-inizjattiva u biex l-impatt tagħha verament jinħass minn kulħadd għandna bżonn li anke dawn il-ħwienet jingħaqdu magħna. Għaldaqstant għas-sidien ta’ ħwienet żgħar li jingħaqdu fl-iskema se jkun hemm għotja ta’ €125 għal kull xahar li se jissieħbu fl-inizjattiva. Fil-fatt dawk il-ħwienet li huma interessati jkunu parti minn dan il-ftehim jistgħu jagħmlu dan billi jidħlu fis-sit tal-Ministeru għall-Ekonomija, l-Intrapriża u Proġetti Strateġiċi u jimlew formola apposta.

L-istabbilimenti u l-prodotti li se jkunu qed jagħmlu parti minn din l-inizjattiva se jkunu jistgħu jingħarfu minn tabelli apposta bil-logo ta’ Stabbiltà. Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb fuq is-sit ekonomija.gov.mt jew fuq freephone 153.