Month: April 2024

PR240735

It-Tlieta filgħodu, fil-binja tar-Reġistru tan-Negozji ta’ Malta l-MBR fiż-Żejtun, ittella’ Kabinett ieħor man-nies, din id-darba ma’ nies li b’xi mod jew ieħor jikkontribwixxu fil-qasam ekonomiku ta’ pajjiżna.

Wara li sema’ l-ħsibijiet ta’ bosta persuni ġejjin minn ażjendi varji, fosthom fil-qasam tal-Intelliġenza Artifiċjali, il-logħob diġitali, is-settur tal-ikel u oħrajn, il-Prim Ministru Robert Abela saħaq li l-Gvern jibqa’ wieħed li jiffaċilita l-investiment u l-progress ekonomiku. Saħaq li filwaqt li huwa tajjeb li qed inkomplu nattiraw lejn pajjiżna niċeċ ekonomiċi ġodda, jeħtieġ li dan il-ġid inkomplu nkattruh billi nnaqqsu l-ostakli burokratiċi. Kien hawnhekk li ħabbar il-pubblikazzjoni tas-sejħa għar-Repożitorju Ċentrali tad-Dejta minn hawn u ftit tal-ġimgħat oħra. “Hawnhekk qed nitkellmu fuq sistema ċentralizzata li biha intrapriżi li jkollhom bżonn jgħaddu minn skrutinju ta’ entitajiet kompetenti, ikollhom sistema waħda ċentralizzata minn fejn jiġbru d-dokumenti fuq kumpanija,” saħaq Dr Abela.

Fisser li dan huwa l-mod kif jinstabu soluzzjonijiet innovattivi u moderni li jiffaċilitaw ħidmet l-intrapriżi. Ħabbar ukoll il-Credit Review Office li se jkun qed jibda jopera mill-ġimgħat li ġejjin. Qal li l-funzjoni ta’ dan l-uffiċċju se jkun li jirrikonċilja bejn banek u negozji dwar self mogħti lill-istess negozju. “Hekk jaħdem min jiffaċilita l-investiment. Dan nagħmluh għax nafu li l-investiment fil-pajjiż, il-fiduċja f’Malta, imbagħad tirrifletti f’investiment fin-nies,” sostna l-Prim Ministru.

Dwar ir-reġim tat-tassazzjoni l-Prim Ministru Robert Abela saħaq li filwaqt li l-Gvern qiegħed joħloq ambjent aħjar għal min jinvesti f’pajjiżna, qiegħed ukoll jaħdem fuq regoli u leġiżlazzjoni li ġejja minn barra. Qal li ħafna drabi dak li jkun jgħodd għal pajjiżi kbar Ewropej ma jkunx jgħodd għal pajjiż żgħir bħal tagħna. “Għalhekk importanti ħafna li l-Gvern u r-rappreżentanti ta’ pajjiżna f’istituzzjonijiet bħall-Parlament Ewropew dejjem ipoġġu l-interess ta’ pajjiżna l-ewwel,” qal Dr Abela.

Hawnhekk assigura lill-komunità kummerċjali li bħalma l-Gvern kien tarka għalih quddiem ix-xokkijiet fil-prezzijiet internazzjonali, l-istess se jiġri quddiem bidliet fil-leġiżlazzjoni internazzjonali.

Il-Prim Ministru temm jgħid li l-Gvern se jibqa’ jkun ta’ sors ta’ appoġġ għan-negozji għaliex il-viżjoni tal-Gvern tiddependi mis-suċċess tal-kumpaniji f’pajjiżna. “Bħala Gvern b’ruħ soċjali, aħna għandna bħala prijorità, li kulħadd jipprogressa u jilħaq l-aspirazzjonijiet. Biex dan iseħħ għandna bżonn ekonomija li dejjem tikber u toħloq opportunitajiet ġodda”, qal il-Prim Ministru. Hekk biss pajjiżna jista’ jibqa’ l-iktar ekonomija dinamika fl-Ewropa.

PR240734

Waqt żjara fil-bini tal-Malta Business Registry fiż-Żejtun, il-Prim Ministru Robert Abela ltaqa’ ma’ diversi entitajiet li joperaw minn din l-istess binja fosthom ir-Reġistru tan-Negożji nnifsu. Ir-Reġistru, jew inkella kif inhu magħruf aħjar bħala l-MBR, kien strumentali biex jiġu introdotti bidliet leġiżlattivi importanti li wasslu għal ġurisdizzjoni Maltija iktar robusta fuq livell internazzjonali.

Il-Prim Ministru Robert Abela ntwera s-sezzjoni tal-arkivji mill-Kap Eżekuttiv u r-Reġistratur Dr Geraldine Spiteri Lucas, li spjegat li l-ewwel reġistrazzjonijiet ta’ kumpaniji jmur lura għas-sittinijiet.

Fl-istess binja, il-Prim Ministru Robert Abela żar ukoll l-uffiċini ta’ Gaming Malta. Akkumpanjat mill-Kap Eżekuttiv Ivan Filletti, il-Prim Ministru ltaqa’ u tkellem ma’ diversi ħaddiema ġejjin minn kumpaniji differenti fl-oqsma tal-logħob diġitali u l-esports. Dawn joperaw minn spazju apposta fi ħdan Gaming Malta, magħruf bħala Basecamp.

F’dan l-ispazju, kumpanija minn Liverpool bl-isem ta’ Draw&Code tiffaċilita r-riċerka u l-iżvilupp fl-immersive technologies. L-opportunitajiet f’dan il-qasam huma saħansitra offruti wkoll lill-istudenti Universitarji Maltin f’dan l-istess spazju, li bħalissa qed jistudjaw il-Video Game Development.

Teknoloġiji emerġenti oħra kienu diskussa mat-tmexxija ta’ Tech.mt, bil-Kap Eżekuttiv Wayne Grixti jispjega kif il-fondazzjoni qed tassisti numru ta’ kumpaniji lokali biex jespandu ’l bogħod minn xtutna u jippromwovu l-ekosistema teknoloġika Maltija.

Min-naħa tiegħu l-Prim Ministru nnota kif is-sinerġija bejn entitajiet ewlenin fil-qasam ekonomiku hija l-bażi ta’ ekosistema b’saħħitha li qed tħalli r-riżultati. Din l-istess sinerġija li flimkien ma’ ħidma f’oqsma oħra qed twassal biex pajjiżna jkompli jirreġistra tkabbir ekonomiku u jibqa’ jgawdi minn prosperità kontinwa.

Fl-istess binja fiż-Żejtun, il-Prim Ministru żar ukoll Finance Malta, biċ-Chairman George Vella jitkellem dwar ħidmet l-entità fis-settur tas-servizzi finanzjarji. Spjega li Finance Malta tiffaċilita l-kollaborazzjoni u t-tkabbir għall-istakeholders fl-industrija permezz t’attivitajiet u inizjattivi varji li lkoll jippromwovu lil Malta bħala hub finanzjarju.

Fl-uffiċini tal-Amministrazzjoni tat-Taxxa u d-Dwana ta’ Malta, l-MTCA, il-Kummissarju Joseph Caruana tkellem dwar ir-riforma li bdiet fl-2023, fejn dak li kien magħruf bħala l-Uffiċju tal-Kummissarju tat-Taxxi, inbidel fl-Amministrazzjoni tat-Taxxa u d-Dwana ta’ Malta. Ġie spjegat li r-riforma diġà qed tħalli l-frott tagħha hekk kif l-MTCA qed tgawdi minn investimenti fit-teknoloġija, investimenti u żieda f’nies tekniċi, tiġdid u mmodernizzar kontiwu fil-proċessi interni u anke investiment fl-uffiċini u l-binjiet tal-entità.

Dan l-impenn qed iwassal biex ikun aktar faċli għall-individwi u l-kumpaniji biex jagħmlu l-pagamenti tagħhom fil-ħin u għall-amministrazzjoni stess biex tiġbor id-dħul kollu dovut lill-gvern.

Dr Abela kien akkumpanjat mill-Ministru għall-Ekonomija, l-Intrapriża u Proġetti Strateġiċi Silvio Schembri u mill-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana.

PR240719

Il-komunitajiet tagħna fl-ibliet u l-irħula rridu nagħtuhom postijiet indaf u l-ispazji miftuħa li qed noħolqu rridu nżommuhom b’mod tajjeb. Dan kien il-messaġġ li l-Prim Ministru Robert Abela għadda f’żewġ żjarat li għamel dalgħodu f’laqgħat mal-ħaddiema tad-Diviżjoni tat-Tindif u l-Manutenzjoni u ta’ Project Green.

Fil-laqgħa mal-ħaddiema tad-Diviżjoni tat-Tindif u l-Manutenzjoni fl-uffiċini tagħhom f’Ħal Luqa, il-Prim Ministru Robert Abela nnota l-investiment li sar f’tagħmir modern u aktar effikaċi favur l-indafa pubblika. Saħaq li l-ħidma favur proġetti ta’ riġenerazzjoni u tisbiħ ta’ postijiet trid tkun akkumpanjata minn ħidma oħra importanti li żżomm dawn l-ispazji nodfa.

“Il-komunitajiet tagħna jistennew ambjent sabiħ iżda fuq kollox postijiet nodfa li jridu jkunu kkumplimentati minn ħidmietkom u r-responsabbiltà kollettiva taċ-ċittadini”, qal Dr Abela fil-laqgħa ma’ dawn il-ħaddiema, li rringrazzjahom tax-xogħol imprezzabbli tagħhom favur pajjiż nadif.

Fiż-żjara mbagħad fil-park ta’ Bengħajsa, fejn hemmhekk iltaqa’ mal-ħaddiema ta’ Project Green fuq il-lant tax-xogħol, il-Prim Ministru qal li f’dak li ħaddieħor ried jagħmlu maħżen għall-kontejners, dan il-Gvern għamlu spazju aħdar għall-familji u issa rridu naraw post miżmum u sabiħ għat-tgawdija ta’ kulħadd. Dr Abela qal li dan il-park huwa eżempju ieħor tal-għan tal-Gvern favur li jkompli jsaħħaħ il-kwalità tal-ħajja tan-nies u sostna li l-ħaddiema li jaħdmu favur iż-żamma ta’ spazji miftuħa qed iwettqu ħidma importanti marbut ma’ dan l-għan.

Fiż-żewġ żjarat, il-Prim Ministru rrimarka għar-riżorsi u l-appoġġ li ħaqqhom il-ħaddiema flimkien mal-impenn tal-Gvern li jkompli jtejjeb il-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom u jsaħħaħ lill-ħaddiem. Jakkumpanjaw lill-Prim Ministru Robert Abela waqt dawn iż-żjarat kien hemm il-Ministru għat-Turiżmu u l-Indafa Pubblika Clayton Bartolo, il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u r-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir Miriam Dalli, u s-Segretarju Parlamentari għall-Indafa Pubblika Glenn Bedingfield.

PR240688

·       Programm li jingħaqad mal-firxa wiesgħa ta’ proġetti bejn il-Gvern Ċentrali u dak lokali

Aktar proġetti għall-komunità, b’programm ieħor ta’ għajnuna għall-Kunsilli Lokali bi ftehim ta’ kollaborazzjoni bejn id-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Kunsilli Lokali kollha ta’ Malta li b’allokazzjoni ta’ €10 miljun. Ftehim bl-għan li jiffaċilita l-proċess biex il-Kunsilli Lokali jwettqu xogħlijiet infrastrutturali fil-lokalitajiet tagħhom, inkluż xogħlijiet ta’ manutenzjoni u dawk ta’ emerġenza, li minnhom igawdu r-residenti kif ukoll il-pubbliku ġenerali. Il-Prim Ministru Robert Abela sostna li l-prinċipju ewlieni ta’ dan il-qafas hu li jindirizza l-ħtiġijiet taċ-ċittadini.

Qabel l-iffirmar tal-ftehim, li sar ukoll fil-preżenza tal-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici, il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-Xogħlijiet Pubbliċi Chris Bonett, tas-Segretarju Parlamentari għax-Xogħlijiet Pubbliċi Omar Farrugia u tas-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa Civelli, il-Prim Ministru Robert Abela saħaq li fix-xogħlijiet infrastrutturali mbagħad irid ikun hemm enfasi fuq prattiċi favur mobbiltà faċli li tgħin fost oħrajn lill-anzjani fil-komunità u lill-persuni b’diżabilità. Filwaqt li semma għadd ta’ proġetti sbieħ għall-komunitajiet imwettqa anki b’sinerġija mal-Kunsilli Lokali, bħat-twettiq ta’ spazji miftuħa u riġenerazzjoni tal-wirt storiku, irrimarka li għaddejja ħidma favur aktar indafa u se jittieħdu aktar inizjattivi biex f’dan ir-rigward ikollna riżultati aqwa. Fisser dan il-ftehim bħala wieħed li jgħin lill-Kunsilli Lokali fi proġetti infrastrutturali bħala ħolqa minn sensiela ta’ deċiżjonijiet favur ambjent isbaħ, lokalitajiet iktar indaf u aċċessibbli.

Il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-Xogħlijiet Pubbliċi Chris Bonett saħaq li matul dawn l-aħħar snin dan il-Gvern kien dejjem minn ta’ quddiem sabiex jisma’ u jkun ta’ spalla għall-Kunsilli Lokali kollha madwar pajjiżna. Kliem ekwivalenti jista’ jintqal għad-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi li bla waqfien iwettaq xogħol ma’ kull rokna ta’ pajjiżna f’ħafna livelli b’mod speċjali dawk komunitarji bħal xogħlijiet ta’ manutenzjoni, restawr, spazji miftuħa u binjiet pubbliċi. “Bil-koperazzjoni fuq l-oqsma stabbiliti, grazzi għal dan il-ftehim ser inkunu qed nissiġillaw din ir-relazzjoni tajba u nagħmluha aktar faċli għall-Kunsilli Lokali jilħqu l-miri tagħhom bl-aktar mod effiċjenti filwaqt li fuq kollox intejbu l-kwalità tal-ħajja tal-komunità residenzjali, kif ukoll ta’ dawk kollha li jżuru dawn il-lokalitajiet,” qal il-Ministru Bonett. 

Is-Segretarju Parlamentari għax-Xogħlijiet Pubbliċi Omar Farrugia saħaq dwar il-viżjoni li biha jkollna bidla fil-mentalità ta’ kif inħarsu lejn l-ippjanar fil-lokalitajiet tagħna. “Dawn l-€10 miljuni huma opportunità sabiex id-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi jiffaċċilita l-proċess għall-Kunsilli Lokali li se jkollhom l-għodda kollha sabiex iwettqu bidliet pożittivi fil-lokalitajiet tagħna. Bidliet tanġibbli, għaliex nemmnu li l-futur tal-lokalitajiet tagħna irridu nibnuh aħna,” saħaq is-Segretarju Parlamentari Omar Farrugia.

Min-naħa tagħha, is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa Civelli qalet li l-ħidma ta’ dan il-Gvern qed tissarraf fi tkabbir ekonomiku li ġġib realtajiet oħra li qed jiġu indirizzati. Fuq dan il-punt hija rrimarkat li għal darb’oħra l-Gvern ħa jkun ta’ spalla għall-Kunsilli Lokali sabiex jiġu indirizzati dawn l-isfidi u jitwettqu bidliet imressqa mill-Kunsilli Lokali u r-residenti rispettivi tagħhom.

PR240673

Hekk kif ġie fi tmiemu proġett estensiv ta’ restawr u modernizzar f’Dar il-Mediterran għall-Konferenzi, il-Prim Ministru Robert Abela qal li l-Belt Valletta se tkompli tenfasizza l-kwalità, l-istess kwalità li qed naraw f’dan il-proġett. Huwa qal dan matul l-inawgurazzjoni ta’ dawn ix-xogħlijiet li ħadu medda ta’ snin.

Il-Prim Ministru Robert Abela tkellem dwar l-importanza tal-preservazzjoni tal-wirt storiku ta’ pajjiżna, speċjalment f’binjiet li għandhom potenzjal kbir fil-belt kapitali. Spjega li dan il-proġett mhuwiex wieħed iżolat u rrefera għar-restawr fil-Palazz tal-Gran Mastru u x-xogħol fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann. Qal li dawn il-proġetti huma xhieda ta’ kemm pajjiżna qatt ma jista’ jieqaf jinvesti, għaliex jekk jieqaf jinvesti l-pajjiż ma jistax jinvesti f’niesu. “Kemm hu sabiħ li jkollok iċ-ċans li titkellem fuq il-kwalità. Kien hemm mumenti fejn ir-realtà kienet differenti,” qal il-Prim Ministru. Qal id-diskussjoni għaxar snin ilu kienet dwar kif se nqajmu lill-Belt fuq saqajha biex in-negozji jibdew jieħdu l-ħajja. Qal li llum il-Belt mhux talli rkuprat iżda hija l-mekka tal-attivitajiet kemm kulturali kif ukoll soċjali.

Appella lill-entitajiet Beltin biex ikomplu jikkontribwixxu għall-iżvilupp tal-Belt, fl-istess ħin li jagħtu kunsiderazzjoni lill-ħtiġijiet tar-residenti. “Irridu Belt sabiħa, nadifa, fejn kulħadd iħossu komdu. Irridu Belt ħajja, Belt vibranti. Irridu Belt ta’ kulħadd,” temm jgħid Dr Abela.

Min-naħa tiegħu l-Ministru għat-Turiżmu u l-Indafa Pubblika Clayton Bartolo rrimarka kif illum il-ġurnata l-offerta ta’ Dar il-Mediterran għal Konferenzi espandiet bil-kbir. “Apparti li hija ass kulturali u turistiku, illum grazzi għat-tmexxija li kellna f’dawn l-aħħar snin qegħdin naraw l-MCC aktar miftuħa għal diversi setturi kulturali u kummerċjali matul is-sena kollha,” irrimarka l-Ministru Clayton Bartolo.

Il-Kap Eżekuttiv ta’ Dar il-Mediterran għall-Konferenzi Pierre Fenech qal li l-proġetti kollha li twettqu tul dawn l-aħħar għaxar snin f’Dar il-Mediterran għall-Konferenzi ssarrfu biex din il-binja tiġi salvata għal ġenerazzjoni preżenti u dawk futuri. “Dawn il-proġetti poġġew l-istess entità fuq sisien aktar sodi  billi dawwarna s-sitwazzjoni finanzjarja minn waħda ta’ telf għal qligħ. Nirringrazzjaw lil kull min ta sehmu biex dan seta’ jseħħ,” temm jgħid is-Sur Pierre Fenech.