Month: September 2023

PR231483

Il-Prim Ministru Robert Abela u l-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen iżuru investiment fl-iskola primarja tan-Nadur

Il-Prim Ministru Robert Abela u l-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen żaru l-investiment li qed isir fl-iskola primarja tan-Nadur li jinvolvi tisbiħ estensiv u ambjent isbaħ għall-edukaturi u għal madwar mitejn tifel u tifla li jattendu din l-iskola.

Il-proġett fl-iskola sar b’investiment kapitali ta’ aktar minn €6 miljun minn fondi Ewropej taħt il-Programm NextGenerationEU permezz tal-Pjan ta’ Rkupru u Reżiljenza ta’ Malta. Dan il-proġett inkluda spazji miftuħa u rikreattivi ġodda u spazji ġodda għat-tagħlim ta’ suġġetti extrakurrikulari, fosthom l-arti performattiva. Fix-xogħlijiet li saru sar aċċenn fuq l-aċċessibbiltà fl-iskola u fil-binja ġew introdotti diversi miżuri favur l-effiċjenza fl-enerġija.

Wara ż-żjara fl-iskola flimkien mal-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri, il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima u s-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Chris Bonett, il-Prim Ministru u l-President tal-Kummissjoni Ewropea indirizzaw lill-ġurnalisti preżenti.

Il-Prim Ministru Robert Abela fisser il-proġett tal-iskola tan-Nadur bħala eżempju konkret ta’ kif nibnu b’mod sod il-futur. Qal li l-iskola hi parti minn differenza tanġibbli li se tħalli l-ġid fil-komunità. “Dan huwa proġett li se jkun għodda għaċ-ċittadini biex ikollhom il-ħiliet tal-futur”, saħaq il-Prim Ministru Abela hu u jinnota kif il-futur huwa l-qalba l-ħadra.

Il-Prim Ministru Robert Abela rringrazzja lill-Kummissjoni Ewropea u lill-President tagħha dwar il-programm NextGenerationEU għaliex dan huwa mezz kif anki jixpruna l-ġid fost anki gżejjer reġjuni bħalma huwa Għawdex. Il-Prim Ministru saħaq li Malta u l-Unjoni Ewropea jistgħu jagħmlu differenza fil-ħajja tan-nies u jlestu lil Malta għal għada.

L-indirizz tal-Prim Ministru Robert Abela fl-iskola primarja tan-Nadur qed ikun ippubblikat u huwa mehmuż ma’ din l-istqarrija.

Prime Minister Robert Abela held a bilateral meeting with President of the European Commission Ursula von der Leyen. Discussions encompassed on a wide array of current topics, including the economy, energy, the imperative shift towards environmental sustainability, the war in Ukraine, and migration.

PR231482

Malta u l-Kroazja għandhom potenzjal biex isaħħu l-kummerċ bejniethom. Dan kien sentiment importanti li qam f’laqgħa bilaterali li kellu l-Prim Ministru Robert Abela mal-Prim Ministru Kroat Andrej Plenković fil-Berġa ta’ Kastilja lejliet is-Summit tal-MED9, li pajjiżna se jilqa’. 

Iż-żewġ Mexxejja rrimarkaw għar-relazzjonijiet b’saħħithom li jeżistu mhux inqas fil-kummerċ. Il-Prim Ministru Robert Abela nnota d-dħul tal-Kroazja fiż-Żona Ewro u fiż-Żona Schengen fil-bidu ta’ din is-sena u kif iż-żewġ pajjiżi għandhom għanijiet komuni favur aktar koperazzjoni.

Iż-żewġ naħat iddiskutew temi oħra li jinsabu fuq l-aġenda Ewropea fosthom l-ekonomija, l-enerġija, it-tibdil fil-klima u l-gwerra fl-Ukrajna. Fuq din l-aħħar tema, iż-żewġ Mexxejja komplew jikkundannaw l-invażjoni mill-qawwiet Russi fl-Ukrajna. Il-Prim Ministru Malti tenna l-appell favur djalogu u taħditiet ta’ paċi. 

Jakkumpanjaw lill-Prim Ministru Robert Abela f’din il-laqgħa kien hemm il-Ministri Owen Bonnici, Ian Borg u Michael Falzon kif ukoll il-Kap tas-Segretarjat tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru Glenn Micallef u d-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment ta’ Koordinazzjoni tal-Unjoni Ewropea Leandro Borg.